Zorg en Welzijn

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.
image

Hulp aan mensen zonder onderdak

Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis zich bij ons meldt met een hulpvraag, helpen wij deze persoon verder. Met onze eigen middelen, of door deze persoon door te wijzen naar een instantie die deze persoon beter van dienst kan zijn.
Meer informatie over hulp aan mensen zonder onderdak

Beschermd wonen

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft, verspreid over het land, diverse vormen van beschermd wonen. Zo bieden we opvang aan jonge moeders, zijn er beschermde woonvormen voor verslaafde mensen, maar ook zijn er 'middelen vrije' beschermde woonvormen. We bieden woontraining voor jongeren, wonen voor jongere en oudere mensen met een verstandelijke beperking, vrouwenopvang en voorzieningen voor kinderen en jongeren die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen.
Meer informatie over beschermd wonen

Zelfstandig wonen

Ieder mens beschikt over eigen kracht en mogelijkheden. Maar niet ieder mens of gezin lukt het om helemaal zelfstandig te wonen. Waar nodig en mogelijk ondersteunen wij mensen aan huis, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Deze hulp bieden wij in vele vormen en aan diverse doelgroepen.
Meer informatie over zelfstandig wonen met begeleiding

Hulp bij de opvoeding

Kinderen zijn de toekomst, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar. De opvoeding die een kind krijgt werkt door in hoe een kind zich ontwikkelt tot een volwassen individu. Ouders dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Soms zijn ouders, door uiteenlopende omstandigheden, niet in staat dit te dragen.Wij kunnen hun begeleiden. Afhankelijk van de situatie vindt deze begeleiding bij gezinnen thuis plaats of in een opvanglocatie. Het welbevinden van het kind staat altijd voorop.
Meer informatie over hulp bij opvoeding

Jeugdbescherming & Reclassering

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering helpt door middel van drang- en dwangmaatregelen (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk) om mensen een nieuw perspectief te geven op een zinvol bestaan.
Ga naar de website van Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Gezondheidszorg

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt verschillende vormen gezondheidszorg aan. Voor ernstig zieke kinderen, voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben (ook als zij kampen met multi-problematiek), voor mensen die thuis persoonlijke verzorging of wijkverpleging nodig hebben en voor mensen die de laatste dagen van hun leven niet thuis verzorgd kunnen worden.
Meer informatie over onze gezondheidszorg

Arbeidsre-integratie

Wij streven naar werk voor iedereen en willen een brug vormen tussen 'niets doen' en participeren in de samenleving. Het Leger des Heils zoekt naar mogelijkheden met betrekking tot re-integratie op de arbeidsmarkt of het vinden van zinvolle dagbesteding. Hiervoor hebben wij niet alleen jobcoaches, maar ook onze eigen 50|50 werkbedrijven. Daar bieden we ook, samen met opleidingsinstituten, leer-werktrajecten. Het 50|50-label staat symbool voor 'samen delen, samen doen, samen leven'. Ook bij Reshare vinden veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (leer-)werkplaats.
Meer informatie over arbeidsre-integratie

Vrijetijdsbesteding

Mensen hebben behoefte aan sociale contacten. Aan gezelligheid en plezier maken met elkaar, of om elkaar op te beuren of te troosten. Om goed nieuws met iemand te kunnen delen, om te leren en om anderen te helpen. Het Leger des Heils organiseert talrijk activiteiten voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Zo hebben de diverse korpsen en de Bij Bosshardts van het Leger des Heils koffie ochtenden, spelletjes middagen, zingen met kinderen en allerhande andere leuke activiteiten. Voor mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden.

Genieten van je vrije tijd geeft je energie. Door deelname aan activiteiten op de terreinen van sport, muziek, kunst en theater kom je in contact met andere mensen en verdwijnt de dagelijkse sores voor even naar de achtergrond. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg werkt samen met andere organisaties om dit voor zoveel mogelijk cliënten mogelijk te maken. Om geen cliënt te zijn, maar sporter of lid van de band. Of: hoofdrolspeler.