Pleegzorg

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar

Het Leger des Heils heeft een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. We zetten ons er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken we aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

Vormen van pleegzorg

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij ons terecht. Daarom hebben we verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.

Aanmelden

Pleegzorg verlenen we altijd op verzoek en in overleg met een gecertificeerde instelling, de gemeente, een huisarts of een medisch specialist.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Noordoost

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Noordwest Overijssel (IJsselland) en de Noordoostpolder.

Regio Oost

Provincies Overijssel (regio Twente) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen).