Pleegzorg

Het is belangrijk dat kinderen in een stabiele omgeving opgroeien. Maar soms worden zij in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor ze (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.

Pleegouders gezocht!

Onze werkwijze

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom kijken we eerst of het kind in een voor hem of haar bekend gezin kan worden opgevangen. Dit heet netwerkpleegzorg. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind. Als plaatsing binnen het familie- of sociale netwerk niet mogelijk is, zorgen we voor plaatsing in een gezin uit ons bestand van pleegouders. Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind uiteindelijk weer veilig naar huis kan of in een plaatsvervangend gezin gezond en veilig kan opgroeien.

Maatwerk

Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en elk gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat onze pleegouders een plek met toekomstperspectief moeten kunnen bieden aan kinderen die aan hun zorg worden toegewezen. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen van pleeggezin naar pleeggezin gaan. 

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.