Pleegzorg

Het Leger des Heils heeft een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom geven wij de voorkeur aan plaatsing bij familie of bekenden van kind en/of ouders. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind. Als plaatsing binnen het familie- of sociale netwerk niet mogelijk is, zorgen we voor plaatsing in een gezin uit ons bestand van pleegouders.

We zetten ons er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. Om de terugkeer naar huis mogelijk te maken, werken we zo nauw mogelijk samen met ouders, kinderen, pleegouders en gecertificeerde instellingen. Hiervoor voeren we startbesprekingen en evaluaties. 

Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken we aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij ons terecht. Daarom hebben we verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.