Geloof en zingeving Leger des Heils

Geloof en zingeving

Het Leger des Heils is een christelijke beweging. Alles wat we doen, wordt geïnspireerd door de Bijbel. In het bijzonder de woorden en daden van Jezus. Gedreven door Gods liefde helpen wij mensen die dat zo nodig hebben. In onze hulpverlening kijken wij naar de hele mens: geest, ziel en lichaam. Met als doel herstel van een menswaardig bestaan. Omdat wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Vragen over geloof en zingeving

Heb jij vragen over geloof en zingeving? Of over het leven? Vraag je je bijvoorbeld af of God bestaat, of wat er gebeurt na de dood? Dit soort vragen kent iedereen. Het Leger des Heils zoekt met je mee naar zingeving en antwoorden op levensvragen. Bijvoorbeeld tijdens onze geloofsontmoetingen. Maar ook gewoon tijdens een goed gesprek. 

Wil je met iemand doorpraten?

Heb jij vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek? Of wil je met iemand bidden? Neem dan contact op met een buurtwerklocatie (korps) bij jou in de buurt. Je kunt ons ook mailen via gelovenindebuurt@legerdesheils.nl. Dan brengen wij je in contact.

"Het mooie is dat je hier mag zijn wie je bent. Je wordt geaccepteerd en je mag meedoen. Dat vind ik het mooie aan het Leger des Heils." Milroy, bezoeker

Onze geloofsgemeenschappen

Het Leger des Heils is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap. In ons geloof leggen wij de nadruk op een persoonlijke beleving en omzien naar elkaar. Wij hebben ruim vijftig korpsen (lokale geloofsgemeenschappen) in Nederland. Elke zondag komen we daar samen om ons geloof te beleven en te vieren. We maken muziek, zingen, lezen uit de Bijbel en denken samen na over hoe we zin geven aan ons leven en aan dat van anderen. 

Heilssoldaten

Mensen die lid zijn van onze geloofsgemeenschappen worden heilssoldaten genoemd. Vanuit een vrijwillige, persoonlijke toewijding aan Jezus Christus zijn zij lid geworden. Het is de intentie van elke heilssoldaat om een levenslang verbond met God aan te gaan, Hem te dienen en anderen te helpen om ook Jezus te vinden. 

Geestelijk werk bij het Leger des Heils

Binnen het Leger des Heils zijn er mensen die een specifiek geestelijke rol op zich nemen. Bijvoorbeeld als officier, auxiliair-kapitein, auxiliair-luitenant of missionair werker. Voel je je geroepen en wil je ontdekken of geestelijk werk bij het Leger des Heils iets voor jou is? Klik hier. 

Muziek

Het Leger des Heils staat bekend om haar muziek en liederen. Songs of Salvation is de nieuwe app van het Leger des Heils waarin muziek centraal staat. Klik hier voor meer informatie over de app.