Meldingsprocedure voor medewerkers, vrijwilligers of leden bij integriteitsschendingen

Wanneer je als medewerker, vrijwilliger of lid binnen het Leger des Heils te maken hebt gekregen met seksueel misbruik of intimidatie, agressie, geweld pesten of discriminatie kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt. Dat blijft vertrouwelijk. Een vertrouwenspersoon deelt je verhaal met niemand anders, tenzij je daar samen andere afspraken over maakt. Een vertrouwenspersoon overlegt met jou welke vervolgstappen je kunt nemen. Als het nodig is, kan een vertrouwenspersoon je ook helpen een officiële klacht in te dienen. Het beste kun je eerst contact opnemen met een vertrouwenspersoon in jouw regio, voor jouw vestiging. Mocht dat lastig voor je zijn dan kun je ook contact opnemen met de landelijk vertrouwenspersoon.

Het overzicht van de vertrouwenspersonen vind je op het intranet (AFAS, Insite).

Klachtenregeling en klachtenformulier

Ook kun je, als medewerker, vrijwilliger of lid binnen het Leger des Heils, wanneer je te maken hebt gekregen met seksueel misbruik of intimidatie, agressie, geweld pesten of discriminatie, een klacht indienen.

Er zijn binnen het Leger des Heils drie klachtenregelingen. In de klachtenregeling vind je ook het klachtenformulier.
Afhankelijk van waar je binnen het Leger des Heils werkt, is één van de volgende regelingen van toepassing.
Als de melder en de beschuldigde onder twee verschillende entiteiten vallen, wordt de regeling gevolgd waar de beschuldigde onder valt.

1. de Klachtenregeling van Welzijns- & Gezondheidszorg en Jeugdbescherming & Reclassering;

2. de Klachtenregeling van Dienstverlening en ReShare;

3. de Klachtenregeling van Geloven-in-de-Buurt, Kerkgenootschap en Scouting.