ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
image

De verschillende onderdelen van het Leger des Heils zijn geregistreerde ANBI instellingen:

Kerkgenootschap Leger des Heils 850205281
Stichting Leger des Heils 804001376
Stichting Leger des Heils Dienstverlening 003027739
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 805067838
Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg 815095120
Stichting Majoor Bosshardt Prijs RSIN Nummer 822923828
Stichting Leger des Heils ReShare RSIN Nummer 813350219
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 855175990