ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De verschillende onderdelen van het Leger des Heils zijn geregistreerde ANBI instellingen:

Kerkgenootschap Leger des Heils
850205281

Stichting Leger des Heils
804001376

Stichting Leger des Heils Dienstverlening
003027739

Stichting Leger des Heils Fondsenwerving
805067838

Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg
815095120

Stichting Majoor Bosshardt Prijs RSIN Nummer
822923828

Stichting Leger des Heils ReShare RSIN Nummer
813350219

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering
855175990