ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
image

De verschillende onderdelen van het Leger des Heils zijn geregistreerde ANBI instellingen:

Kerkgenootschap Leger des Heils 850205281
Stichting Leger des Heils 804001376
Stichting Leger des Heils Dienstverlening 003027739
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 805067838
Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg 815095120
Stichting Majoor Bosshardt Prijs RSIN Nummer 822923828
Stichting Leger des Heils ReShare RSIN Nummer 813350219
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 855175990

Downloads

Jaarrekening 2015 Stichting WG Jaarrekening 2015 stichting LJR Jaarrekening 2015 Leger des Heils ReShare Jaarrekening 2015 Leger des Heils Kerkgenootschap Jaarrekening 2015 Leger des Heils Fondsenwerving Jaarrekening 2015 Leger des Heils Dienstverlening Jaarrekening 2015 Stichting Leger des Heils