Wat we doen

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Sommige mensen of gezinnen lukt het niet om helemaal zelfstandig te wonen. Wij begeleiden mensen thuis (ambulante begeleiding), zodat zij de zaken op orde krijgen. Doel is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Beschermd wonen

Beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we hen alleen kunnen helpen als ze bij ons wonen. Het Leger des Heils heeft verschillende vormen van beschermd wonen.
Buurtwerk

Buurtwerk

Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen optrekken. Een plek waar je thuiskomt en waar iedereen welkom is. Je hoort erbij. Je wordt gezien. Voel je thuis!
Geloof en zingeving

Geloof en zingeving

Het Leger des Heils is een christelijke beweging. Alles wat we doen, wordt geïnspireerd door de Bijbel. In het bijzonder de woorden en daden van Jezus.
Hotel en Congrescentrum Belmont

Hotel en Congrescentrum Belmont

Hotel en Congrescentrum Belmont is onderdeel van het Leger des Heils. Belmont ligt op een unieke locatie in het midden van Nederland. Daar waar rust en ruimte beginnen. Het is dé plek voor een fijne hotelovernachting of een evenement, groot of klein. Bovendien help je door jouw bezoek mensen re-integreren op de arbeidsmarkt.
Jeugdbescherming

Jeugdbescherming

Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en pedagogisch verantwoordelijke opvoeding van hun kinderen. Als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is komt jeugdbescherming in beeld.
Jeugdhulp en gezinsondersteuning

Jeugdhulp en gezinsondersteuning

Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Soms lukt het ouders niet om die verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Het kan zijn dat kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Dit komt vaak door verschillende, moeilijke omstandigheden. Wij begeleiden hen daarbij.
Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

In de maatschappelijke opvang kunnen mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben. Zij leven vaak op straat of gaan van plek naar plek.
Internationale Ontwikkelings-samenwerking

Internationale Ontwikkelings-samenwerking

Lokaal, nationaal en internationaal komen wij in actie en strijden we tegen armoede en onrecht. Ook over de grens van Nederland ondersteunen wij kwetsbare mensen bij het leven van een menswaardig en zelfvoorzienend bestaan.
Participatie

Participatie

De mensen die wij helpen, hebben vaak meerdere problemen. Daardoor is het lastig dagbesteding of een baan te vinden en te behouden. Binnen onze participatieprojecten besteden we aandacht aan sport, vrije tijd, dagbesteding en arbeidsre-integratie.
Reclassering

Reclassering

Het Leger des Heils is een van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland. Ons reclasseringswerk ondersteunt (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij.
Tweedehands kleding

Tweedehands kleding

Het Leger des Heils zamelt tweedehands kleding in onder de naam ReShare. Dit doen we al meer dan 100 jaar! We geven de kleding weg aan mensen die het kunnen gebruiken of ze wordt verkocht in onze ReShare Stores.
Veldwerk & Soepbus

Veldwerk & Soepbus

Veldwerk zoekt dak- en thuisloze mensen op die op straat leven en zorg mijden. We helpen hen met praktische hulp en slaan een brug naar verdere hulpverlening.
Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

Het Leger des Heils heeft verschillende specialistische verpleeghuizen. Daarnaast verplegen wij mensen thuis in de wijk.
Verslavingszorg

Verslavingszorg

Wij helpen mensen met een alcohol- of drugsverslaving. Vaak hebben deze mensen naast een verslaving ook lichamelijke of psychische problemen, een verstandelijke beperking, schulden of een strafblad.