Leger des Heils Noodhulp

Noodhulp

We komen in actie bij onder meer natuurrampen of oorlogen. Door onze aanwezigheid in landen, kunnen we snel handelen. Ook blijven we betrokken bij herstel en wederopbouw.

Hoe we dit doen?

• Distributie van o.a. voedselpakketten en medische hulpgoederen
• Training om kwetsbaarheid bij rampen te verminderen
• Pastorale zorg en traumabegeleiding