Zorg en hulpverlening

Het Leger des Heils is één van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. Met ruim 7.000 collega’s verlenen we professionele maatschappelijke hulp en zorg.

Daarnaast bieden we informele zorg aan mensen die geen officiële indicatie of diagnose hebben. Dat doen we door mensen op te zoeken, bijvoorbeeld met de soepbus, of bij ons uit te nodigen, bijvoorbeeld in een van onze 130 buurthuiskamers.

Mensen die bij het Leger des Heils hulp krijgen, hebben vaak problemen op meerdere gebieden in hun leven. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een combinatie van psychiatrische problemen, verslaving en dakloosheid. Voor mensen met zulke complexe problemen is hulp op meerdere gebieden nodig. Binnen het Leger des Heils kunnen we hen gemakkelijk intern doorverwijzen naar hulp op maat. Hieronder zie je op welke gebieden het Leger zorg en hulpverlening aanbiedt.  

Professioneel zorgaanbod