Veldwerk en soepbus

Veldwerk zoekt dak- en thuisloze mensen op, helpt hen met directe praktische hulp en slaat een brug naar verdere hulpverlening.

De mensen die wij opzoeken hebben meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak hebben ze een verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Daarmee zijn ze niet alleen zichzelf tot last, maar ook hun omgeving. Ze zoeken zelf geen hulp, vaak mijden ze contact met hulpverleners.

Over veldwerk

Veldwerkers zoeken mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of in een kraakpand. We helpen de mensen met koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Zo leggen we contact en maken mensen kennis met hulpverlening. Vaak duurt het lang voordat het vertrouwen gewonnen is en mensen verdere hulp willen aanvaarden. 

Soepbus

Onderdeel van Veldwerk is de soepbus. De soepbus gaat een aantal keer per week op pad om dak- en thuisloze mensen te voorzien van koffie, brood, soep, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. We rijden met de soepbus in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, Heerlen, Venlo en Maastricht. In onder meer Arnhem, Dordrecht, Utrecht en Groningen rijdt een soepfiets. In andere steden rijdt een koffiefiets. 

Vertrouwen winnen

Niet iedereen die soep komt halen, is dak- of thuisloos. Sommige mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid te stoppen en perspectief voor de toekomst te bieden. 

Een betere buurt

Wij kijken om naar de mensen die op straat leven. Door Veldwerk vermindert overlast, criminaliteit en geweld. Daardoor vermindert ook het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners.