Kinder- en jeugdactiviteiten

Kinder- en jeugdactiviteiten

Het Leger des Heils biedt kinder- en jeugdactiviteiten die aansluiten bij de behoeften van kinderen en jongeren in deze tijd. Het doel van de activiteiten is dat zij groeien in hun eigen identiteit, in vriendschappen en in geloof in God. Ons uitgangspunt hierbij is: elk kind, elke tiener en elke jongvolwassene doet ertoe, wordt gezien en gehoord en kan meedoen.

Het Leger des Heils biedt verschillende programma’s aan voor diverse leeftijdsgroepen. Zo zijn er scouting- en avonturenclubs, is er sport en spel in de wijk, wordt huiswerkbegeleiding aangeboden, creatieve programma’s zoals muziek en dans en diverse activiteiten waarin zingeving en geloof aan bod komen. Met alle programma’s streeft het Leger des Heils ernaar om een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Veiligheid, vriendschap en geborgenheid zijn belangrijke kernwaarden.

Scouting en avonturenclubs

Scouting is in Nederland een bekende activiteit voor kinderen. Wat veel mensen niet weten is dat het Leger des Heils al tientallen jaren samenwerkt met Scouting Nederland. Door heel Nederland heeft het Leger des Heils scoutinggroepen en avonturenclubs. Hier ondernemen kinderen en jongeren onder begeleiding activiteiten in de buitenlucht, zoals hiken, navigeren, veilig vuurtje stoken, constructies bouwen met hout en touw en nog veel meer. Door deze activiteiten bouwen kinderen, al vanaf zes jaar, aan vaardigheden als samenwerken, leiderschap en zelfvertrouwen.

Een positieve cultuur

Kinder- en jeugdactiviteiten van het Leger des Heils zijn open toegankelijk voor iedereen. Geloof, geslacht, afkomst, beperking of welke persoonlijke eigenschap dan ook, spelen geen rol. Ieder kind en elke jongere is van harte welkom. Het Leger des Heils is een organisatie met een christelijke identiteitDit is de basis van waaruit wij werken. Kinder- en jongerenwerkers van het Leger des Heils zijn actief christen en proberen een positief voorbeeld te zijn voor de kinderen en jongeren. Kinder- en jeugdactiviteiten starten vaak met een gebed of met een stuk Bijbel lezen. Daarnaast geven we aandacht aan christelijke feestdagen. Alcohol, tabak en andere verdovende middelen passen niet binnen de activiteiten, ook niet als een jongere ouder is dan 18 jaar. Ook dit heeft te maken met de identiteit van onze organisatie. 

Sporten in de wijk

Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid, het is ook een hele goede manier om met anderen in contact te komen. Door kinderen en jongeren in de wijk op te zoeken en samen met hen te sporten helpen we hen om nieuwe vriendschappen te sluiten en groeit er verbinding met onze jeugdwerkers. Vanuit deze relaties gaan we al spelend en sportend op weg met kinderen en jongeren, bouwen we aan vertrouwen, aan respect voor elkaar en creëren we ruimte voor gesprekken over geloof en zingeving in relatie tot hun eigen situaties en hun eigen vragen m.b.t. dagelijkse leven in onze samenleving.

Een gezonde generatie

Alle jeugdactiviteiten die we aanbieden, zijn gericht op het creëren van een inclusieve, stimulerende omgeving waarin kinderen en jongeren leren, groeien en bloeien. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zij de kans krijgen om Jezus te leren kennen. Door deel te nemen aan onze kinder- en jeugdactiviteiten, worden jongeren niet alleen fysiek actief, maar bouwen ze vaardigheden op, ontwikkelen ze vriendschappen voor het leven en werken ze aan gezonde waarden in relatie tot zichzelf, de ander en tot God. Zo bouwen we samen aan een fysiek en mentaal gezonde generatie. Ook dragen kinder- en jeugdactiviteiten bij aan het bouwen aan sterke buurten en een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken.

Al onze locaties zijn in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.