Internationale ontwikkelingssamenwerking

Internationale Ontwikkeling en Samenwerking

Lokaal, nationaal en internationaal komen wij in actie en strijden we tegen armoede en onrecht. Ook over de grens van Nederland ondersteunen wij kwetsbare mensen bij het leven van een menswaardig en zelfvoorzienend bestaan.

Altijd dichtbij

We zijn actief in ruim 130 landen. Daardoor weten we wat er leeft en zijn we altijd dichtbij. Onze internationale collega’s maken deel uit van de lokale gemeenschap. Hierdoor kunnen we snel schakelen en inspringen op specifieke behoeften.

Vier thema's

Wij ondersteunen onze internationale Leger des Heils collega’s bij de volgende thema’s:

  • Onderwijs: Dé bouwsteen voor de toekomst van een kind. Wereldwijd heeft het Leger des Heils meer dan 5.000 scholen met in totaal ruim 500.000 leerlingen.
  • Gezondheidszorg: Wereldwijd hebben wij 350 medische centra. Vanuit Nederland richten we ons vooral op basisgezondheidszorg.
  • Werk & inkomen: Wij helpen mensen om zelf een inkomen te genereren. Zodat ze hun familie kunnen onderhouden en een verandering teweeg kunnen brengen in de gemeenschap.
  • Noodhulp: We komen in actie bij onder meer natuurrampen of oorlogen. Door onze aanwezigheid in landen waar rampen of crises plaatsvinden, kunnen we meteen handelen. Maar ook daarna blijven we betrokken bij wederopbouw en herstel.

Helpt u mee?

Onze internationale Leger des Heils partners helpen mensen zelf hun toekomst vorm te geven. Uw steun is daarbij onmisbaar! Helpt u mee? 

Maak uw gift over op NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van IOS of klik op de onderstaande knop.