Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Wereldwijd heeft het Leger des Heils 350 medische centra. Vanuit Nederland richten we ons vooral op basisgezondheidszorg.

Hoe we dit doen?

• Toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne
• Voorlichtingscampagnes
• Opleiding gezondheidswerkers
• Zorg voor kwetsbare groepen
• Bestrijden mensenhandel