Kom in actie voor Angola

Hart & Hand actie 2024

Internationale Ontwikkeling en Samenwerking

In Angola is er slechts beperkt toegang tot sanitair en schoon water. Dit leidt op tal van plaatsen tot ziekten als cholera en diarree en dat eist – in een land met beperkte medische voorzieningen – helaas nog steeds levens. Vaak moet er geïmproviseerd worden om je handen te kunnen wassen of naar het toilet te gaan. Dan krijgt Luanda, de overbevolkte hoofdstad van Angola, ook nog eens te maken met een uitbraak van tyfus. Een van de oorzaken: vervuilde leefomgeving doordat het vuilnis zeer onregelmatig wordt opgehaald; afval vermengt zich met drinkwater… Het Leger des Heils springt in en is een WASH (WAter, Sanitatie en Hygiëne)-project gestart om erger te voorkomen.

Dit programma heeft tot doel om de toegang tot water en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Daarnaast wordt er voorlichting over hygiëne gegeven. Veelal gebeurt dit via korpsen en scholen, maar ook in achterstandswijken van Luanda worden bijeenkomsten georganiseerd. Ouders van schoolgaande kinderen worden actief betrokken, want ook bij de gezinnen thuis is goede hygiëne niet vanzelfsprekend. Het is de bedoeling dat zij hun kennis weer delen met mensen in hun omgeving.

Focus op schonere leefomgeving in Angola

Het werk dat het Leger des Heils in Angola doet, wordt gekenmerkt door de focus op de leefomgeving. In grote steden, waar mensen massaal naartoe trekken om werk te vinden, wordt via campagnes in buurten en wijken getracht de negatieve spiraal van slechte hygiëne, vervuild water, ziektes en moeizame toegang tot zorg te doorbreken. Geloven in de buurt krijgt hier vorm door gezondheidsvoorlichting en het faciliteren van basis-gezondheidszorg in de directe omgeving van de korpsen en scholen. Door het geven van voorlichting en advies en waar nodig door te verwijzen naar professionele medische zorg, kan het Leger des Heils in Luanda de meest kwetsbare mensen helpen. Het unieke is dat dit gedaan wordt met een grote groep vrijwilligers uit de lokale korpsen!

WASH van groot belang

Het WASH-programma is erg belangrijk, want naast het risico op water-gerelateerde ziekten is er nog een ander probleem. Voor jonge meisjes is het van belang om tijdens hun maandelijkse periode zichzelf te kunnen verschonen. Als ze hier niet de voorzieningen voor krijgen, bestaat het grote risico dat ze een week per maand thuisblijven. Hierdoor raken ze achter en verlaten ze uiteindelijk de school zonder diploma. En geen opleiding betekent vaak simpelweg geen toekomst. Deze jonge meisjes zijn de moeders van de toekomst. Door ook op dit punt in actie te komen, komt er meer perspectief voor komende generaties.

Maak uw gift over op NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van Hart & Hand 2024 of betaal digitaal via IDEAL.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Het WASH-programma is erg belangrijk, want naast het risico op water-gerelateerde ziekten is er nog een ander probleem. Voor jonge meisjes is het van belang om tijdens hun maandelijkse periode zichzelf te kunnen verschonen. Als ze hier niet de voorzieningen voor krijgen, bestaat het grote risico dat ze een week per maand thuisblijven. Hierdoor raken ze achter en verlaten ze uiteindelijk de school zonder diploma. En geen opleiding betekent vaak simpelweg geen toekomst. Deze jonge meisjes zijn de moeders van de toekomst. Door ook op dit punt in actie te komen, komt er meer perspectief voor komende generaties. Laten we samen de kinderen, tieners en ouders van Angola helpen om beter te worden. Beter worden van de ziekten die als gevolg van slechte sanitaire voorzieningen overal de kop opsteken, maar ook beter in het omgaan met water en hygiëne. Als we samen stappen maken, kunnen we het verschil maken.

Doet u mee?