Klachten.. en dan?

Het Leger des Heils doet zijn best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je dat vertelt.

Wie kan een klacht indienen?

Als deelnemer of cliënt van het Leger des Heils kun je zelf een klacht indienen, maar je mag daarvoor ook een wettelijk vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon vragen. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders, pleegouders of stiefouders een klacht (voor jou) indienen. Verder kunnen een klacht indienen: Ouders, pleeg- of stiefouders van jongeren onder de 18 jaar, wettelijk vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen. 

We hebben een interne- en een externe klachtenprocedure. Hierna leggen we uit wat je kunt doen. Als je het lastig vindt dat alleen te doen, dan mag je hulp vragen van iemand die je vertrouwt of een jurist of een Cliëntvertrouwenspersoon van het Leger des Heils.  

Waarover kun je een klacht indienen?
  • een genomen beslissing van een medewerker van het Leger des Heils
  • de manier waarop een medewerker van het Leger des Heils met je is omgegaan
  • de wijze van werken van het Leger des Heils
  • de manier waarop er met je persoonsgegevens is omgegaan of met je privacyrechten die je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt.
Hoe kun je een klacht indienen?

Interne Klachtenprocedure
Eerst bespreek je de klacht met de medewerker waar het om gaat. Komen jullie er niet uit, of ben je niet tevreden, dan kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling. En als dat niet werkt, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de directeur. Deze klacht wordt dan ook gemeld bij de klachtenfunctionaris, die samen met jou naar een oplossing zoekt.

Externe Klachtenprocedure
Ben je niet tevreden met de manier waarop de klachtenfunctionaris je klacht heeft afgehandeld dan kun je een brief sturen naar de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils. In de brief vermeld je altijd je naam, geboortedatum, adres en de reden van de klacht. Op de envelop zet je dan linksboven in hoek: VERTROUWELIJK.

Het volledige klachtenreglement van het Leger des Heils kun je opvragen bij je begeleider. 
En heb je vragen over de inhoud van deze pagina, dan kun je terecht bij je begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de cliëntenraad.

Niet tevreden met de afhandeling?
  • Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht door de externe klachtencommissie, kun je in beroep gaan. In sommige gevallen kan dat via de Geschillencommissie Zorg Algemeen en in andere gevallen via de rechter. De klachtenfunctionaris of leidinggevende kan je hier meer over vertellen.
  • Als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht over de omgang met je persoonsgegevens of je privacyrechten is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook daar kan de klachtenfunctionaris je meer over vertellen.