Klachten.. en dan?

Het Leger des Heils doet zijn best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je dat vertelt.

Wie kan een klacht indienen?

Als deelnemer of cliënt van het Leger des Heils kun je zelf een klacht indienen, maar je mag daarvoor ook een wettelijk vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon vragen. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders, pleegouders of stiefouders een klacht (voor jou) indienen. Verder kunnen een klacht indienen: Ouders, pleeg- of stiefouders van jongeren onder de 18 jaar, wettelijk vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen. 

We hebben een interne- en een externe klachtenprocedure. Hierna leggen we uit wat je kunt doen. Als je het lastig vindt dat alleen te doen, dan mag je hulp vragen van iemand die je vertrouwt of een jurist of een Cliëntvertrouwenspersoon van het Leger des Heils.  

Waarover kun je een klacht indienen?
  • een genomen beslissing van een medewerker van het Leger des Heils
  • de manier waarop een medewerker van het Leger des Heils met je is omgegaan
  • de wijze van werken van het Leger des Heils
  • de manier waarop er met je persoonsgegevens is omgegaan of met je privacyrechten die je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt.
Hoe kun je een klacht indienen?

Interne Klachtenprocedure
Eerst bespreek je de klacht met de medewerker waar het om gaat. Komen jullie er niet uit, of ben je niet tevreden, dan kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling. En als dat niet werkt, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de directeur. Deze klacht wordt dan ook gemeld bij de klachtenfunctionaris, die samen met jou naar een oplossing zoekt.

Externe Klachtenprocedure
Ben je niet tevreden met de manier waarop de klachtenfunctionaris je klacht heeft afgehandeld dan kun je een brief sturen naar de onafhankelijke klachtencommissie van het Leger des Heils. In de brief vermeld je altijd je naam, geboortedatum, adres en de reden van de klacht. Op de envelop zet je dan linksboven in hoek: VERTROUWELIJK.

Het volledige klachtenreglement van het Leger des Heils kun je opvragen bij je begeleider. 
En heb je vragen over de inhoud van deze pagina, dan kun je terecht bij je begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de cliëntenraad.

Niet tevreden met de afhandeling?
  • Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht door de externe klachtencommissie, kun je in beroep gaan. In sommige gevallen kan dat via de Geschillencommissie Zorg Algemeen en in andere gevallen via de rechter. De klachtenfunctionaris of leidinggevende kan je hier meer over vertellen.
  • Als je niet tevreden bent over de manier waarop je klacht over de omgang met je persoonsgegevens of je privacyrechten is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook daar kan de klachtenfunctionaris je meer over vertellen.

Contact

Jeugdbescherming & Reclassering

Jeugdbescherming
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Ter attentie van: 
AS Klachtencommissie LJ&R Jeugdbescherming
Postbus 2055
3500 GB Utrecht

Reclassering
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

Klachtenreglement Jeugdbescherming & Reclassering

Brochure - verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht

Regio Noordoost

Leger des Heils W&G Noordoost
t.a.v. de regiodirecteur
Dokter van Thienenweg 2
8025 AL Zwolle 
klachten.no@legerdesheils.nl

Regio Noordwest

Leger des Heils W&G Noordwest
T.a.v. Klachtenfunctionaris
nw.klachtenfunctionaris@legerdesheils.nl
Binckhorstlaan 287
2516 BC Den Haag

Regio Midden-Nederland

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon: 

Als een persoonlijk gesprek of een klacht tijdens het overleg voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie (onderaan deze pagina).

Regio Oost

Leger des Heils Oost
t.a.v. mw. E.A. de Graaff (klachtenfunctionaris)
Hoenderloseweg 108
7339 GK Ugchelen
(055) 538 03 33

Goodwillcentra Amsterdam

Je kunt je klacht mailen naar kwaliteit.gwca@legerdesheils.nl. 

Je kunt ook bellen naar de klachtenfunctionaris via 020-6301111

Of stuur je klacht per post naar: 
Leger des Heils Amsterdam
t.a.v. klachtenfunctionaris
Rode Kruisstraat 24b
1025 KN Amsterdam

In de brief zet je je naam, adres en de reden van de klacht.

Als jij zorg krijgt via de WMO (maatschappelijk opvang of beschermd wonen) en je bent niet tevreden hoe je klacht bij het Leger des Heils is afgehandeld, dan is de externe klachtencommissie van het Platform Opvang Amsterdam.
Je kunt een brief sturen naar:
Klachtencommissie POA 
Eerste Ringdijkstraat 5 
1097 BC Amsterdam 
E-mail: info@klachtencommissiepoa.nl    

Regio Rijnmond Zuidwest

Klachtensecretariaat Leger des Heils RZW
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
E-mail: klachtenfunctionaris.rzw@legerdesheils.nl

Regio Zuidoost

Klachtensecretariaat

Kolonel Millerstraat 67 
6224 XM Maastricht 

secretariaat.cwzwlb@legerdesheils.nl

Landelijke klachtencommissie

Klachtencommissie Leger des Heils W&G
t.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

klachtenlegerdesheils@cbkz.nl