Klachten Reclassering

U wordt begeleid door een reclasseringswerker. Misschien vindt u dat de reclassering dit niet op de juiste wijze doet. U kunt dan een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?
Bespreek uw klacht eerst met de reclasseringswerker zelf om een oplossing te vinden. Als u na het gesprek vindt dat uw klacht nog steeds niet goed is opgelost, kunt u binnen 6 weken met een brief een klacht indienen bij de 3RO Klachtencommissie Reclassering. U kunt daarbij de hulp vragen van een advocaat of een vertrouwenspersoon. De 3RO Klachtencommissie Reclassering is een onafhankelijke commissie met drie leden, die niet bij de reclassering werken. 

Wat gebeurt er met uw klacht?
De 3RO Klachtencommissie Reclassering beslist of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is wordt er bij u en de reclassering meer informatie opgevraagd. Meestal komt er een zitting waarin de commissie met u en medewerkers van de reclassering zal spreken over uw klacht. Daarna doet de 3RO Klachtencommissie Reclassering binnen enkele weken een schriftelijke uitspraak. De commissie kan het eens zijn met uw klacht (gegrond verklaren) of het niet eens zijn met uw klacht (ongegrond verklaren), en kan de reclassering een advies geven om haar werk te verbeteren. De reclassering bewaart uw klacht en de manier waarop de klacht is afgehandeld in een klachtdossier. Na vijf jaar vernietigt de reclassering het klachtdossier.

Contactgegevens voor indienen klacht

Landelijke klachtencommissie 3RO - Reclassering
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht
E-mail: klachtencommissie@3ro.reclassering.nl