Cliëntvertrouwenspersoon

Loop je in de zorg of ondersteuning die je van ons krijgt tegen een probleem aan, waar je met je begeleider of teamleider niet uitkomt? Dan is de cliëntvertrouwenspersoon er voor jou. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt bij problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, hulpverlening, behandeling of bejegening binnen het Leger des Heils.

Wat kan ik bespreken met een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon helpt je bijvoorbeeld bij:

  • problemen met zorg, begeleiding of hulpverlening door het Leger des Heils
  • het verduidelijken van je probleem of klacht
  • het opstellen van een klacht
  • duidelijk maken van je rechten
  • het neerleggen van klachten op de juiste plek over wonen, werk, vrijetijds- en dagbesteding.
  • Items die bespreekbaar zijn: discriminatie, ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, onbegrip, schending van privacy, etc.

    We zijn bereikbaar per telefoon en e-mail. In beide gevallen wordt de vraag/klacht vertrouwelijk en persoonlijk behandeld.
Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

• Luisteren
• Advies geven
• het verduidelijken van je vraag of klacht over het Leger des Heils
• Samen kijken waar het probleem kan worden besproken (afdeling of klachtenfunctionaris) om een goede oplossing te vinden.
• Helpen bij het opstellen van jouw vraag of klacht
• Ondersteunen bij een gesprek met bijvoorbeeld de klachtencommissie of de juiste persoon.

Wat betekent vertrouwelijk en onafhankelijk?

De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van het Leger des Heils. Alle informatie die je aan hem geeft, is vertrouwelijk, hij heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wat er wordt verteld niet binnen de organisatie bekend mag worden, tenzij je toestemming geeft. Hij helpt je bij het vinden van een oplossing die voor jou het beste is. De cliëntvertrouwenspersoon verplaatst zich zoveel mogelijk in de positie van de cliënt en onderneemt niets zonder jouw toestemming.

Onze cliëntvertrouwenspersonen

Jeugdbescherming & Reclassering

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclasering (LJ&R).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van LJ&R, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met LJ&R.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000 of mailen met info@akj.nl. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.  

Regio Noordoost

Groningen: Corrie Meijer - 06 107 827 49 - cvpgroningen@gmail.com

Friesland: Rita van der Werff - 06 228 153 92 - cvpfriesland@gmail.com

Drenthe: Erik Witte - 06 228 155 93 - cvpdrenthe@gmail.com

IJsselland (deel Overijssel) en de Noordoostpolder: vacature

Regio Oost

Overijssel: Bert van Laar - 06 517 120 36

Gelderland: Bert van Laar - 06 517 120 36

Regio Midden-Nederland

Utrecht: Hans Schiedon - 06 488 899 13 /  Mieke Schiedon - 06 249 322 93

Flevoland: Monika Schulz - 06-15393196
(Vast & Verder, Zij aan Zij, 
Dag & Nacht-opvang Lelystad)

Flevoland: Vacature
(Dag & Nacht-opvang Almere, Ambulant)

Flevoland: Astrid Veen - 06 153 717 50
(Domus, Perspectief, Buitenhaeghe)

Goodwillcentra Amsterdam

Amsterdam: 
Simon Stroo - 06 273 428 38 - cvp.gwca@legerdesheils.nl
Lina Berger (voor vrouwelijke cliënten): 06 19 171 078  - bergervertrouwenswerk@gmail.com

Regio Noordwest

Noord Holland: Martin Koot - 06 105 948 65
(excl. Amsterdam)

Regio Den Haag: Klaas Koffeman - 06 203 291 63

Regio Rijnmond Zuidwest

Regio Rijnmond Zuidwest: Marcella Karstens - 06-30760385 - m.karstens@hetlsr.nl

Regio Zuidoost

Limburg & Brabant: Frank Peters - 06 201 390 46 / Ine Nowak - 06 124 654 55