Cliëntvertrouwenspersoon

Loop je in de zorg of ondersteuning die je van ons krijgt tegen een probleem aan, waar je met je begeleider of teamleider niet uitkomt? Dan is de cliëntvertrouwenspersoon er voor jou. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en ondersteunt bij problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, hulpverlening, behandeling of bejegening binnen het Leger des Heils.

Wat kan ik bespreken met een cliëntvertrouwenspersoon?

Je kan in gesprek met een cliëntvertrouwenspersoon over een vraag of klacht. Je vraag of klacht kan gaan over:

 • Een beslissing van een medewerker van het Leger des Heils
 • De manier waarop een medewerker met je omgaat
 • Wat de medewerker wel en niet voor je kan doen en regelen
 • Je rechten als deelnemer of cliënt
 • Discriminatie 
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Seksuele intimidatie
 • Schending van privacy
Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

Een cliëntvertrouwenspersoon is iemand die:

 • Luistert
 • Advies geeft
 • Helpt bij het verwoorden van je vraag of klacht
 • Samen met je kijkt waar je vraag of klacht besproken kan worden
 • Ondersteunt bij een gesprek met bijvoorbeeld de afdeling, klachtenfunctionaris of de klachtencommissie

De cliëntvertrouwenspersoon kan je ondersteunen door één of meerdere keren met je te praten. De cliëntvertrouwenspersoon zal je coachen. Een cliëntvertrouwenspersoon lost niet zelf ‘problemen’ op, maar ondersteunt je om zelf tot een oplossing te komen. Samen met jou gaat hij/zij op zoek naar een oplossing voor je probleem of klacht.

Voor de oplossing van je probleem of klacht heb je misschien een gesprek met een medewerker, leidinggevende, klachtenfunctionaris of klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon kan dit gesprek met je voorbereiden. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon aanwezig zijn bij dit gesprek.

Wat betekent vertrouwelijk en onafhankelijk?

De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van het Leger des Heils. Daarom is de cliëntvertrouwenspersoon onafhankelijk.

De cliëntvertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die je met hem/haar deelt, is vertrouwelijk. Dit betekent dat hij/zij alleen informatie mag delen met het Leger des Heils als jij hier toestemming voor geeft. De cliëntvertrouwenspersoon kan niets doen als jij hier geen toestemming voor hebt gegeven.  

Alleen als de informatie die je deelt met de cliëntvertrouwenspersoon grote schade kan hebben voor jezelf, andere deelnemers of cliënten mag de cliëntvertrouwenspersoon de geheimhoudingsplicht doorbreken. Dit om zo mogelijk te voorkomen dat deze schade ontstaat.

Er zijn verschillende (cliënt)vertrouwenspersonen: 

 • Cliëntvertrouwenspersoon voor volwassen
 • Cliëntvertrouwenspersoon voor volwassenen in het kader van de Wet Zorg en Dwang
 • Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Hieronder de contactgegevens per regio

Onze cliëntvertrouwenspersonen

Amsterdam

Cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Simon Stroo
Tel: 06 27 34 28 38
E-mail: cvp.gwca@legerdesheils.nl

Ben je een vrouw en zou je liever met een vrouwelijke cliëntvertrouwenspersoon praten? Neem dan contact op met:
Linda Berger
Tel: 06 19 17 10 78
E-mail: bergervertrouwenswerk@gmail.com

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp
Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

Regio Midden-Nederland

Cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Frank Peters
Tel: 06 11 46 61 15 
E-mail: f.peters@hetlsr.nl

Cliëntvertrouwenspersoon voor volwassenen in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Provincie Utrecht & regio Gooi- en Vechtstreek:
Amal Mezgouri
E-mail: a.mezgouri@zorgstem.nl

Regio Flevoland (locaties Lelystad):
Anouk Hoogeveen
E-mail: a.hoogeveen@zorgstem.nl 

Regio Flevoland (Zeewolde):
Marijke Meijer
E-mail: M.Meijer@zorgstem.nl

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Sub-regio West (Gooi & Vechtstreek / Woerden):
Geertje Nix en Michelle Wolthers
Email: g.nix@akj.nl en m.wolthers@akj.nl

Sub-regio Utrecht stad:
Moraisa Nanhoe
E-mail: m.nanhoe@akj.nl

Sub-regio Flevoland:
Geertje Nix
E-mail: g.nix@akj.nl

Regio Noordoost

Cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Marcella Kleine
Tel: 06 21 93 97 72
E-mail: m.kleine@hetlsr.nl

Cliëntvertrouwenspersoon voor volwassenen in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Noord Nederland:
Welmoed van der Goot
06-82457332
welmoedvandergoot@quasir.nl

Zwolle / Noord veluwe:
Carina Kerkdijk
06-15311541
c.kerkdijk@hetlsr

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

Regio Noordwest

cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Remko Trompetter
Tel: 06 52 78 63 89
E-mail: r.trompetter@hetlsr.nl 

Cliëntvertrouwenspersoon voor volwassenen in het kader van de Wet Zorg en Dwang
Leonieke Willemse
Tel: 0628838198
E-mail: l.willemse@zorgstem.nl

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

Regio Oost

Cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Marieke Ubbink
Tel: 06 19 46 23 52
E-mail: m.ubbink@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

Regio Rijnmond Zuidwest

Cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Marcella Karstens
Tel: 06 30 76 03 85
E-mail: m.karstens@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

Regio Zuidoost

cliëntvertrouwenspersoon volwassenen
Frank Peters
Tel: 06 11 46 61 15 
E-mail: f.peters@hetlsr.nl

Vertrouwenspersoon voor de jeugdhulp

Je kunt contact opnemen met Jeugdstem. Zij kunnen je koppelen aan een vertrouwenspersoon.
Tel: 088 555 1000

Meer informatie over Jeugdstem vind je op de website: www.jeugdstem.nl
Je kunt online met ze chatten op de volgende dagen en tijden:
Maandag t/m donderdag van 16:00-20:00
Vrijdag van 15:00-17:00

Op de website staat ook een contactformulier die je in kunt vullen.

 

Jeugdbescherming & Reclassering

Jeugdstem – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclasering (LJ&R).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van LJ&R, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met LJ&R.

Zo bereik je het Jeugdstem

Op de website van vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan via deze pagina. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.