Klachtenpagina Welzijns- & Gezondheidszorg

Het Leger des Heils doet zijn best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je dat vertelt.

Contact

Landelijke klachtencommissie

Klachtencommissie Leger des Heils W&G
t.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

klachtenlegerdesheils@cbkz.nl

Regio Noordoost

Leger des Heils W&G Noordoost
t.a.v. de regiodirecteur
Dokter van Thienenweg 2
8025 AL Zwolle 
klachten.no@legerdesheils.nl

Regio Noordwest

Leger des Heils W&G Noordwest
T.a.v. Klachtenfunctionaris
nw.klachten@legerdesheils.nl
Binckhorstlaan 287
2516 BC Den Haag

Regio Midden-Nederland

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen.
Ook kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon
Frank Peters
E: f.peters@hetlsr.nl
T: 06 - 1146 6115

 

De klachtenfunctionaris is te bereiken via onderstaand adres:
Leger des Heils W&G Midden Nederland
T.a.v. Klachtenfunctionaris
klachtenfunctionaris.mn@legerdesheils.nl

Als een persoonlijk gesprek of een klacht tijdens het overleg voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie (onderaan deze pagina).

Regio Oost

Leger des Heils W&G Oost
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 1198
7301BK Apeldoorn

Email: klachten.oost@legerdesheils.nl

Goodwillcentra Amsterdam

Je kunt je klacht mailen naar kwaliteit.gwca@legerdesheils.nl. 

Je kunt ook bellen naar de klachtenfunctionaris via 020-6301111

Of stuur je klacht per post naar: 
Leger des Heils Amsterdam
t.a.v. klachtenfunctionaris
Rode Kruisstraat 24b
1025 KN Amsterdam

In de brief zet je je naam, adres en de reden van de klacht.

Als jij zorg krijgt via de WMO (maatschappelijk opvang of beschermd wonen) en je bent niet tevreden hoe je klacht bij het Leger des Heils is afgehandeld, dan is de externe klachtencommissie van het Platform Opvang Amsterdam.
Je kunt een brief sturen naar:
Klachtencommissie POA 
Eerste Ringdijkstraat 5 
1097 BC Amsterdam 
E-mail: info@klachtencommissiepoa.nl    

Regio Rijnmond Zuidwest

Klachtensecretariaat Leger des Heils RZW
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
E-mail: klachtenfunctionaris.rzw@legerdesheils.nl

Regio Zuidoost

Klachtensecretariaat

Kolonel Millerstraat 67 
6224 XM Maastricht 

secretariaat.cwzwlb@legerdesheils.nl