Klachtenpagina Jeugdbescherming & Reclassering

Het liefst willen we dat u altijd tevreden bent met de hulp die we bieden. Helaas leert de praktijk ons soms anders. Als u dit leest betekent dit dat u ontevreden bent en op zoek naar een oplossing. Klopt dat? Lees dan even verder.

Jeugdbescherming

Voor jongeren

Wat goed dat je dit leest. Daarmee laat je zien dat je bereid bent problemen op te lossen. Wij vinden het belangrijk om samen tot een oplossing te komen. Daarom hebben we een kort stappenplan voor je gemaakt. Klachten zijn welkom, maar je moet natuurlijk wel weten wat je kunt doen.

1. Probeer er samen uit te komen
Leg een klacht neer bij jouw jeugdbeschermer. Wat zit je dwars en hoe denk je dat je dit samen kunt oplossen? Als je het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan, vraag dan hulp aan de vertrouwenspersoon. Als je het fijn vindt kan de vertrouwens persoon ook aanwezig zijn bij het gesprek.

!Tip: Schrijf je klacht van te voren op. Zo kun je niets vergeten.
Lukt het je ook om een aantal oplossingen te bedenken?

2. Zoek het in bemiddeling
Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende van jouw jeugdbeschermer. Als het mogelijk is, zal ook de
jeugdbeschermer aanwezig zijn. Vind je dat niet fijn? Geef dit dan aan. Het bemiddelings gesprek kun je alleen schriftelijk aanvragen. Op die manier kun jij
duidelijk maken waar jouw klacht over gaat. Ook tijdens dit bemiddelingsgesprek mag de vertrouwenspersoon aanwezig zijn.

!Tip: Vraag na afloop om een verslag van het gesprek.
Zo staan de gemaakte afspraken gelijk duidelijk op papier.

3. Als je een klacht wilt indienen
Heeft ook dit gesprek geen oplossing gebracht? Dan kun je naar de Klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk. Dat betekent: niemand in de
commissie is werkzaam bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Het is belangrijk dat je jouw klacht opschrijft en opstuurt. Het klachtformulier kan je daarbij helpen. De Klachtencommissie bekijkt dan je klacht. Vervolgens vindt er een hoorzitting plaats. Het is de bedoeling dat zowel jij als de jeugdbeschermer bij deze zitting aanwezig zijn. Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de zitting. De Klachtencommissie beslist vervolgens of jouw klacht gegrond is (dat wil zeggen dat jij gelijk krijgt) of ongegrond (dat wil zeggen dat jij ongelijk krijgt).

En dan?
> Binnen 3 weken na het indienen van de klacht laat de commissie haar beslissing weten.
> De commissie kan in deze beslissing ook een advies aan de organisatie geven.
> De directeur van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering moet binnen één maand na de beslissing van de klachtencommissie laten
weten wat hij van de beslissing en het eventuele advies vindt.
> Ben jij het er niet mee eens? Dan kun jij jouw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman.

Ik wil een vertrouwenspersoon
Het is fijn om steun te krijgen als je wat dwars zit. Het AKJ, Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, is de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdzorg. Een vertrouwenspersoon van het AKJ wil je helpen en ondersteunen tijdens de gesprekken. Zij adviseren over wat je kunt doen. Het AKJ werkt samen met Zorgbelang, valt onder dezelfde regiodekking en is geheel kosteloos.

MEER WETEN?
Meer weten over een rechtszitting, een vertrouwenspersoon, of heb je advies nodig? Op de website van het AKJ vind je alle informatie die je nodig hebt.
Je kunt je ook laten adviseren en helpen bij de Kinderrechtswinkel of de Kinder ombudsman.

Handige adressen

Contact
Landelijke klachtencommissie LJ&R- Jeugdbescherming
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
T.a.v. Klachtencommissie LJ&R Jeugdbescherming
Zeehaenkade 30, 3526 LC Utrecht
E-mail: LJR.Klachtencommissie@legerdesheils.nl

JeugdStem (vertrouwenspersonen akj)
Voor kosteloze ondersteuning bij klachten in de jeugdzorg kun je in elk geval terecht bij JeugdStem vertrouwenspersonen akj.
Meer informatie:
Website: https://jeugdstem.nl
Telefoon: 088 – 555 10 00

Folder AKJ jongeren

De Kinderrechtswinkel
www.kjrw.nl
de Kinderombudsman
www.dekinderombudsman.nl

Voor ouders

In de afgelopen tijd hebt u te maken gehad met het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Wij geloven in mensen. We focussen op mogelijkheden en willen werken aan herstel van vertrouwen. Maar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Met deze folder willen we u informeren wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de hulp die u van ons krijgt.

Blijf er niet mee zitten!
Soms zijn fouten zonneklaar. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid zoals u dat van ons mag verwachten. Vaker sluimert ontevredenheid en is het moeilijk onder woorden te brengen wat u vindt en voelt. Toch is dat de beste stap: als u niet tevreden bent over de hulp die u van ons krijgt, is het belangrijk dat u dat duidelijk maakt in een gesprek met de jeugdbeschermer. Dat hoeft u niet alleen te doen, u mag zich laten ondersteunen door iemand die u vertrouwt.

Vraag om bemiddeling
Als een gesprek u niet verder brengt, kunt u een zogenaamd bemiddelingsgesprek aanvragen met de klachtenfunctionaris. De jeugdbeschermer is meestal bij dat gesprek aanwezig. Samen wordt er gezocht naar een uitweg in de moeilijkheden die u ervaart bij onze begeleiding. Als ook dit gesprek niets oplost, of als u geen gesprek met de klachtenfunctionaris wilt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Mag iedereen een klacht indienen?
Om een kwestie goed te kunnen beoordelen, mogen alleen direct betrokkenen een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dat zijn bijvoorbeeld de jongere zelf, de ouders, de voogd of de pleeg- en stiefouders. Is een jongere nog geen 12 jaar, dan kan een volwassene namens hem of haar de klacht
indienen. Ook in deze fase geldt:u hoeft het niet alleen te doen, u mag zich laten ondersteunen

Hoe dient u een klacht in?
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Klachtencommissie. Dit kan per post gericht aan de ambtelijk secretaris of per e-mail. Het klachtformulier kan u hierbij helpen. Binnen een week nadat uw brief op het secretariaat is binnengekomen, ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht hoort u of uw klacht kan worden behandeld. Soms is er meer informatie nodig, of moet een klacht ergens anders worden ingediend. Als de Klachtencommissie uw kwestie in behandeling neemt, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar wordt uw klacht besproken.

Kom naar de hoorzitting
Het is de bedoeling dat u en de medewerker van LJ&R over wie u klaagt, aanwezig zijn bij de hoorzitting van de Klachtencommissie. Ook de klachtenfunctionaris hierbij aanwezig. De medewerker van LJ&R krijgt vooraf de gelegenheid schriftelijk op uw klacht te reageren richting de Klachtencommissie. Deze reactie noemen we het verweerschrift. Ongeveer een week voorafgaand aan de hoorzitting stuurt het secretariaat van de Klachtencommissie het verweerschrift aan u toe. De hoorzitting wordt in Utrecht gehouden. Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten en reageren op het verweerschrift. De Klachtencommissie zal vragen stellen aan u en aan de betrokken medewerker van LJ&R. U mag tijdens de hoorzitting iemand meenemen om u te ondersteunen.

De Klachtencommissie beslist
De beslissing van de Klachtencommissie krijgt u zo snel mogelijk na de hoorzitting thuisgestuurd (in principe binnen 2 weken). In de beslissing staat of de Klachtencommissie uw klachten gegrond vindt of niet en waarom de commissie dat vindt. De Klachtencommissie kan in de uitspraak aanbevelingen doen aan LJ&R. De uitspraak wordt ook naar de betrokken medewerker van LJ&R en de directie gestuurd. De directie van LJ&R moet binnen 1 maand aan u (en in afschrift aan de Klachtencommissie) laten weten of zij de beslissing overneemt en welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van de beslissing.

Wie zitten er in de Klachtencommissie?
De Klachtencommissie bestaat uit drie personen en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De voorzitter is een jurist. De overige leden zijn
werkzaam (geweest) in de jeugdzorg of hebben daarmee affiniteit. Geen van de leden uit de Klachtencommissie is in dienst van LJ&R. Iemand
die lid is van de Klachtencommissie is verplicht om alles geheim te houden wat hij te weten komt tijdens de behandeling van uw klacht.

Wat u verder nog moet weten:
Bemiddeling dient u bij de locatie zelf aan te vragen. Een klacht bij de Klachtencommissie dient u schriftelijk in te dienen. De gegevens van zowel de klachtenfunctionarissen als de Klachtencommissie vindt u onder het kopje 'Contact'.

Contact
Landelijke klachtencommissie LJ&R- Jeugdbescherming
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
T.a.v. Klachtencommissie LJ&R Jeugdbescherming
Zeehaenkade 30, 3526 LC Utrecht
E-mail: LJR.Klachtencommissie@legerdesheils.nl

JeugdStem (vertrouwenspersonen akj)
Voor kosteloze ondersteuning bij klachten in de jeugdzorg kunt u in elk geval terecht bij JeugdStem vertrouwenspersonen akj.
Meer informatie:
Website: https://jeugdstem.nl
Telefoon: 088 – 555 10 00
Folder JeugdStem ouders

Klacht indienen - contactgegevens

Landelijke klachtencommissie LJ&R- JeugdbeschermingLeger des Heils Jeugdbescherming & ReclasseringT.a.v. Klachtencommissie LJ&R JeugdbeschermingZeehaenkade 30, 3526 LC UtrechtE-mail: LJR.Klachtencommissie@legerdesheils.nl

Leeuwarden
Leger des Heils Jeugdbescherming Leeuwarden
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zoutbranderij 1
8933 AJ Leeuwarden
Email: ljr_admin_leeuwarden@legerdesheils.nl

Groningen
Leger des Heils Jeugdbescherming Groningen
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Van Swietenlaan 23
9728 NX Groningen
Email: ljr_admin_groningen@legerdesheils.nl

Zwolle
Leger des Heils Jeugdbescherming Zwolle
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Dobbe 70
8032 JX Zwolle
Email: ljr_admin_zwolle@legerdesheils.nl

Enschede
Leger des Heils Jeugdbescherming Enschede
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Tubantiasingel 5
7514 AA Enschede
E-mail: ljr.admin.enschede@legerdesheils.nl

Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming Arnhem
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Utrechtsestraat 47
6811 LT Arnhem
Email: LJR_Admin_Arnhem@legerdesheils.nl

Utrecht
Leger des Heils Jeugdbescherming Utrecht
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
Email: ljr.jb.utrecht@legerdesheils.nl

Lelystad
Leger des Heils Jeugdbescherming Lelystad
T.a.v. Klachtenfunctionaris
De Meent 2
8224 BR Lelystad
Email: ljr.admin.lelystad.db@legerdesheils.nl

Velserbroek / Amsterdam
Leger des Heils Jeugdbescherming Velserbroek
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek
Email: ljr.noordholland@legerdesheils.nl

Den Haag
Leger des Heils Jeugdbescherming Den Haag
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Binckhorstlaan 115
2516 BA Den Haag
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Rotterdam
Leger des Heils Jeugdbescherming Rotterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Triathlonstraat 3
3078 HX Rotterdam
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Dordrecht
Jeugdbescherming Dordrecht
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kromhout 110
3311 RH Dordrecht
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Bergen op Zoom
Leger des Heils Jeugdbescherming Bergen op Zoom
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zuid-Oost Singel 45
4611BB Bergen op Zoom
Email: Ljr-eindhoven@legerdesheils.nl

Eindhoven
Leger des Heils Jeugdbescherming Eindhoven
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Dr. Cuyperslaan 80
5623 BB Eindhoven
Email: ljr_admin_eindhoven@legerdesheils.nl

In het onderstaande document ziet u overzichtelijk welke stappen er tijdens een klachtbehandeling worden gezet, en hoelang iedere stap duurt. 

Reclassering

U wordt begeleid door een reclasseringswerker. Misschien vindt u dat de reclassering dit niet op de juiste wijze doet. U kunt dan een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?
Bespreek uw klacht eerst met de reclasseringswerker zelf om een oplossing te vinden. Lukt dit niet dan kunt schriftelijk een gesprek aanvragen met zijn of haar leidinggevende. De leidinggevende probeert met een gesprek alsnog naar een oplossing voor uw klacht willen zoeken. Als u na het gesprek vindt dat uw klacht nog steeds niet goed is opgelost, kunt u binnen 6 weken met een brief een klacht indienen bij de Klachtencommissie Reclassering. U kunt daarbij de hulp vragen van een advocaat of een vertrouwenspersoon. De Klachtencommissie Reclassering is een onafhankelijke commissie met drie leden, die niet bij de reclassering werken. De voorzitter van de commissie is een rechter.

Wat gebeurt er met uw klacht?
De Klachtencommissie Reclassering beslist of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is wordt er bij u en de reclassering meer informatie opgevraagd. Meestal komt er een zitting waarin de commissie met u en medewerkers van de reclassering zal spreken over uw klacht. Daarna doet de Klachtencommissie binnen enkele weken een schriftelijke uitspraak. De commissie kan het eens zijn met uw klacht (gegrond verklaren) of het niet eens zijn met uw klacht (ongegrond verklaren), en kan de reclassering een advies geven om haar werk te verbeteren. De reclassering bewaart uw klacht en de manier waarop de klacht is afgehandeld in een klachtdossier. Na vijf jaar vernietigt de reclassering het klachtdossier.

Contact

Landelijke klachtencommissie LJ&R - Reclassering
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht