Klachten Jeugdbescherming - Ouders

Op deze pagina vind je alle informatie rondom klachten binnen de jeugdbescherming van het Leger des Heils.

In de afgelopen tijd hebt u te maken gehad met het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Wij geloven in mensen. We focussen op mogelijkheden en willen werken aan herstel van vertrouwen. Maar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Met deze folder willen we u informeren wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de hulp die u van ons krijgt.

Blijf er niet mee zitten

Soms zijn fouten zonneklaar. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid zoals u dat van ons mag verwachten. Vaker sluimert ontevredenheid en is het moeilijk onder woorden te brengen wat u vindt en voelt. Toch is dat de beste stap: als u niet tevreden bent over de hulp die u van ons krijgt, is het belangrijk dat u dat duidelijk maakt in een gesprek met de jeugdbeschermer. Dat hoeft u niet alleen te doen, u mag zich laten ondersteunen door iemand die u vertrouwt.

Vraag om bemiddeling

Als een gesprek u niet verder brengt, kunt u een zogenaamd bemiddelingsgesprek aanvragen met de klachtenfunctionaris. De jeugdbeschermer is meestal bij dat gesprek aanwezig. Samen wordt er gezocht naar een uitweg in de moeilijkheden die u ervaart bij onze begeleiding. Als ook dit gesprek niets oplost, of als u geen gesprek met de klachtenfunctionaris wilt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Veelgestelde vragen

Mag iedereen een klacht indienen?

Om een kwestie goed te kunnen beoordelen, mogen alleen direct betrokkenen een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Dat zijn bijvoorbeeld de jongere zelf, de ouders, de voogd of de pleeg- en stiefouders. Is een jongere nog geen 12 jaar, dan kan een volwassene namens hem of haar de klacht indienen. Ook in deze fase geldt: u hoeft het niet alleen te doen, u mag zich laten ondersteunen.

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Klachtencommissie. Dit kan per post gericht aan de ambtelijk secretaris of per e-mail. Het klachtformulier kan u hierbij helpen. Binnen een week nadat uw brief op het secretariaat is binnengekomen, ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht hoort u of uw klacht kan worden behandeld. Soms is er meer informatie nodig, of moet een klacht ergens anders worden ingediend. Als de Klachtencommissie uw kwestie in behandeling neemt, krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Daar wordt uw klacht besproken.

Wat gebeurt er tijdens een hoorzitting?

Het is de bedoeling dat u en de medewerker van LJ&R over wie u klaagt, aanwezig zijn bij de hoorzitting van de Klachtencommissie. De medewerker van LJ&R krijgt vooraf de gelegenheid schriftelijk op uw klacht te reageren richting de Klachtencommissie. Deze reactie noemen we het verweerschrift. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de hoorzitting stuurt het secretariaat van de Klachtencommissie het verweerschrift aan u toe. De hoorzitting wordt in Utrecht gehouden. Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht toelichten en reageren op het verweerschrift. De Klachtencommissie zal vragen stellen aan u en aan de betrokken medewerker van LJ&R. U mag tijdens de hoorzitting iemand meenemen om u te ondersteunen.

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

De beslissing van de Klachtencommissie krijgt u zo snel mogelijk na de hoorzitting thuisgestuurd (in principe binnen 3 weken). In de beslissing staat of de Klachtencommissie uw klachten gegrond vindt of niet en waarom de commissie dat vindt. De Klachtencommissie kan in de uitspraak aanbevelingen doen aan LJ&R. De uitspraak wordt ook naar de betrokken medewerker van LJ&R en de directie gestuurd. De directie van LJ&R moet binnen 1 maand aan u (en in afschrift aan de Klachtencommissie) laten weten of zij de beslissing overneemt en welke maatregelen zij neemt naar aanleiding van de beslissing.

Wie zitten er in de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie bestaat uit drie personen en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De voorzitter is een jurist. De overige leden zijn werkzaam (geweest) in de jeugdzorg of hebben daarmee affiniteit. Geen van de leden uit de Klachtencommissie is in dienst van LJ&R. Iemand die lid is van de Klachtencommissie is verplicht om alles geheim te houden wat hij te weten komt tijdens de behandeling van uw klacht.

Wat u verder nog moet weten:
Bemiddeling dient u bij de locatie zelf aan te vragen. Een klacht bij de Klachtencommissie dient u schriftelijk in te dienen. De gegevens van zowel de klachtenfunctionarissen als de Klachtencommissie vindt u onder het kopje 'Contact'.

Contactgegevens voor het indienen van een klacht

Als u een klacht indient, kunt u het klachtenformulier opsturen naar de locatie waar uw jeugdbeschermer werkt. Het klachtenformulier en alle adresgegevens vindt u hieronder.

Contactgegevens

Landelijke klachtencommissie LJ&R- JeugdbeschermingLeger des Heils Jeugdbescherming & ReclasseringT.a.v. Klachtencommissie LJ&R JeugdbeschermingZeehaenkade 30, 3526 LC UtrechtE-mail: LJR.Klachtencommissie@legerdesheils.nl

Leeuwarden
Leger des Heils Jeugdbescherming Leeuwarden
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zoutbranderij 1
8933 AJ Leeuwarden
Email: ljr_admin_leeuwarden@legerdesheils.nl

Groningen
Leger des Heils Jeugdbescherming Groningen
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Van Swietenlaan 23
9728 NX Groningen
Email: ljr_admin_groningen@legerdesheils.nl

Zwolle
Leger des Heils Jeugdbescherming Zwolle
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Dobbe 70
8032 JX Zwolle
Email: ljr_admin_zwolle@legerdesheils.nl

Enschede
Leger des Heils Jeugdbescherming Enschede
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Tubantiasingel 5
7514 AA Enschede
E-mail: ljr.admin.enschede@legerdesheils.nl

Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming Arnhem
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Van Pallandtstraat 11
6814 GM Arnhem

Email: LJR_Admin_Arnhem@legerdesheils.nl

Utrecht
Leger des Heils Jeugdbescherming Utrecht
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
Email: ljr.jb.utrecht@legerdesheils.nl

Lelystad
Leger des Heils Jeugdbescherming Lelystad
T.a.v. Klachtenfunctionaris
De Meent 2
8224 BR Lelystad
Email: ljr.admin.lelystad.db@legerdesheils.nl

Velserbroek / Amsterdam
Leger des Heils Jeugdbescherming Velserbroek
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kleermakerstraat 10
1991 JL Velserbroek
Email: ljr.noordholland@legerdesheils.nl

Den Haag
Leger des Heils Jeugdbescherming Den Haag
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Binckhorstlaan 115
2516 BA Den Haag
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Rotterdam
Leger des Heils Jeugdbescherming Rotterdam
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Triathlonstraat 3
3078 HX Rotterdam
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Dordrecht
Leger des Heils Jeugdbescherming Dordrecht
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kromhout 110
3311 RH Dordrecht
Email: ljr_admin_rotterdam@legerdesheils.nl

Bergen op Zoom
Leger des Heils Jeugdbescherming Bergen op Zoom
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Zuid-Oost Singel 45
4611BB Bergen op Zoom
Email: Ljr-eindhoven@legerdesheils.nl

Eindhoven
Leger des Heils Jeugdbescherming Eindhoven
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Dr. Cuyperslaan 80
5623 BB Eindhoven
Email: ljr_admin_eindhoven@legerdesheils.nl

Belangrijke documenten

Handige adressen

Leger des Heils

Landelijke klachtencommissie LJ&R- JeugdbeschermingLeger des Heils Jeugdbescherming & ReclasseringT.a.v. Klachtencommissie LJ&R JeugdbeschermingZeehaenkade 30, 3526 LC UtrechtE-mail: LJR.Klachtencommissie@legerdesheils.nl

Jeugdstem (vertrouwenspersonen)

Voor kosteloze ondersteuning bij klachten in de jeugdzorg kunt u in elk geval terecht bij JeugdStem.
Meer informatie:
Website: https://jeugdstem.nl
Telefoon: 088 – 555 10 00