Ontwikkelingssamenwerking onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is dé bouwsteen voor de toekomst van een kind. Wereldwijd heeft het Leger des Heils meer dan 5.000 scholen met in totaal ruim 500.000 leerlingen.

Hoe wij dit doen?

• Training van leraren
• Onderwijs voor kwetsbare groepen
• Vaktrainingen
• Stimuleren persoonlijke vorming, aanleren van levensvaardigheden