Ontwikkelingssamenwerking onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is dé bouwsteen voor de toekomst van een kind. Wereldwijd heeft het Leger des Heils meer dan 5.000 scholen met in totaal ruim 500.000 leerlingen.

Hoe wij dit doen?

• Training van leraren
• Onderwijs voor kwetsbare groepen
• Vaktrainingen
• Stimuleren persoonlijke vorming, aanleren van levensvaardigheden

In actie voor Mali

In actie voor Mali


Hoewel de situatie in het land Mali (West Afrika) nog verre van stabiel te noemen is, kunnen de projecten van de afdeling Internationale Ontwikkeling...