Verpleging en verzorging

Het Leger des Heils heeft verschillende specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast bieden we verpleging en verzorging bij mensen thuis.

Verpleeghuizen

De mensen die in onze verpleeghuizen verblijven, hebben naast lichamelijke (somatische) problemen vaak ook psychiatrische of verslavingsproblematiek. Of ze hebben bijvoorbeeld een verleden als dak- of thuisloze. Hierdoor is reguliere zorg vaak niet mogelijk. Bij ons krijgen ze de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling.

Wijkverpleging

Als mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen ze gebruikmaken van de wijkverpleging. De mensen bij wie wij thuis komen hebben vaak complexe, langdurige problemen op verschillende gebieden. Naast lichamelijke gezondheidsproblemen hebben ze vaak psychiatrische problemen, verslaving, schulden en weinig sociale vaardigheden. Ook kan hun huis verwaarloosd en vervuild zijn. Vaak zijn ze zorg mijdend en laten ze liever niemand binnen. Door te blijven komen, proberen we het vertrouwen in de hulpverlening te herstellen.

Wil je een casus bespreken?