Wijkverpleging

Wij bieden reguliere wijkverpleging en OGGZ wijkverpleging.

Wijkverpleging

Wijkverpleging is er voor mensen die zelfstandig wonen maar wel verzorging of verpleging nodig hebben. Wij bieden mensen graag de zorg die nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

OGGZ wijkverpleging

OGGZ Wijkverpleging biedt specialistische zorg voor mensen die onbereikbaar zijn voor reguliere zorg. Zij hebben complexe, langdurige problemen op verschillende gebieden. Naast lichamelijke gezondheidsproblemen spelen vaak psychiatrische of persoonlijkheidsproblemen, verslaving, vervuiling, een verzamelstoornis of schulden. Vaak zijn deze mensen zorgmijdend en laten ze liever niemand binnen. Door te blijven komen, proberen we het vertrouwen in de hulpverlening te herstellen. De wijkverpleging is erop gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te versterken en de eigen regie te behouden.

Aanmelden

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden of via een instantie worden aangemeld. Er is een indicatie nodig.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Midden-Nederland

Provincies Utrecht en Flevoland (exclusief Noordoostpolder) en Gooi en Vechtstreek.

Goodwillcentra Amsterdam

Gemeente Amsterdam