Verpleeghuizen & woonzorgcentra

Het Leger des Heils heeft verschillende specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra. De mensen die bij ons verblijven, hebben naast lichamelijke (somatische) problemen soms ook psychiatrische of verslavingsproblematiek of een verleden als dak- of thuisloze. Hierdoor is reguliere zorg vaak niet mogelijk. Bij ons krijgen ze de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling.

Hospice Rozenheuvel
Daarnaast bieden we palliatieve zorg in Hospice Rozenheuvel. Ernstig zieke mensen kunnen hier in de laatste weken of maandan van hun leven verblijven. 

Onze locaties

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Oost

Verpleeghuizen: MeerZorg (Ugchelen)
Hospice: de Rozenheuvel (Rozendaal)

Cliënten worden door verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen en wijkteammedewerkers aangemeld. Voor opname is een indicatie voor eerstelijns verblijf noodzakelijk. Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 088 065 6700 Oost.btm@legerdesheils.nl

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. 
Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht.

Bij uw Adviespunt Zorgbelang, telefoon 026 - 20 20 620 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar: cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl

Regio Midden-Nederland

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM).
Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.
Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Regio Rijnmond Zuidwest

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Bekijk onze locaties

7 locaties