Specialistisch Verpleeghuis De Blinkert

Zorgaanbod
Verpleging en verzorging
Product
Verpleeghuizen & woonzorgcentra
Gemeente
Baarn
Plaatsen:
93
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM).
Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.
Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier verpleging en verzorging (docx)
Toon meer
Specialistisch Verpleeghuis De Blinkert />
								<div class=
location_on
Zandvoortseweg 211
3741 BE Baarn

Informatie & kenmerken

In de specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra van het Leger des Heils kunnen mensen met een lichamelijke zorgvraag terecht, die nergens anders heen kunnen. Zij hebben vaak een complex verleden en lijden aan zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze zijn bijvoorbeeld (langdurig) dakloos en/of verslaafd geweest. Wij bieden de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling. Dit varieert van kortdurende revalidatie tot langdurige en palliatieve zorg.

accessibility
Doelgroep
Volwassenen
Ouderen
outlined_flag
Indicatie
Wlz
access_time
24-uursbegeleiding
single_bed
Leefsituatie
Eigen kamer

Specificaties

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor mensen met multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met psych(iatr)ische-, sociaal-maatschappelijke en/of verslavingsproblematiek.

Cliënten hebben vaak een verleden als dak- en/of thuisloze en diverse maatschappelijke problemen, waardoor zij niet binnen het reguliere zorgaanbod passen. In de Blinkert wordt, vanwege de complexiteit van de problematiek, gewerkt met een multidisciplinair team, waardoor alle expertise en kennis in huis is.

In de Blinkert wonen 93 cliënten verdeeld over zeven afdelingen. Elke afdeling biedt plaats voor 11 tot 14 cliënten. Twee van de zeven afdelingen zijn ingericht voor opname, observatie en revalidatie. De overige vijf afdelingen zijn ingericht op langdurig verblijf, waaronder een gesloten afdeling voor mensen met de diagnose Korsakov. Elke cliënt heeft een eigen kamer en een gedeelde badkamer.   

Zorgaanbod

In de Blinkert bieden wij zorg op maat aan. Dit kan variëren van kortdurende opname voor bijvoorbeeld revalidatie en/of onderzoek tot een langdurig verblijf. Ook kan palliatieve zorg geboden worden en naast de somatische zorgvraag begeleiding op het gebied van verslaving en psychiatrie. Op basis van de wensen van de cliënt en de indicatie wordt een zorgplan opgesteld. Dit gaat verder dan alleen het bieden van zorg. Ook aan het welzijn en welbevinden van de cliënt zal veel aandacht worden besteed. 

Elke afdeling heeft een eigen team, bestaande uit zorgmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verpleging, verzorging en ondersteuning van de cliënten in hun dagelijkse leven. Elk afdelingsteam is onderdeel van het multidisciplinair team (onder andere artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers, paramedici en geestelijk verzorger). 

Middelengebruik

In de Blinkert is actief gebruik van verslavende middelen niet toegestaan in verband met de veiligheid en bescherming van de medebewoner. Bij actief alcoholgebruik en/of gebruik van andere drugs biedt de Blinkert ondersteuning en begeleiding. Voorwaarde is dat de cliënt gemotiveerd is gebruik te maken van deze hulp. In het multidisciplinaire team van de Blinkert wordt besproken hoe hiermee om te gaan en of begeleiding haalbaar is.

Indicatie

Voor opname en wonen op de Blinkert is een indicatie noodzakelijk. Het kan gaan om een passende WLZ indicatie, een ELV Hoog complex en indicatie van justitie. Ook cliënten die ongedocumenteerd in NL verblijven kunnen bij de Blinkert aangemeld worden.
In geval van onvrijwillige zorg (WZD/WVGGZ) of noodzaak van opname in een gedwongen kader (o.a. RM) kan overlegd worden wat de mogelijkheden hierin zijn.

Verhalen vanuit de Blinkert

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!