Goodwillburgh

Zorgaanbod
Verpleging en verzorging
Product
Verpleeghuizen & woonzorgcentra
Gemeente
Amsterdam
Aanmelden
Goodwillburgh />
								<div class=
location_on
Anne Frankstraat 2
1011 SR Amterdam
phone

Informatie & kenmerken

In de specialistische verpleeghuizen en woonzorgcentra van het Leger des Heils kunnen mensen met een lichamelijke zorgvraag terecht, die nergens anders heen kunnen. Zij hebben vaak een complex verleden en lijden aan zowel lichamelijke als psychische klachten. Ze zijn bijvoorbeeld (langdurig) dakloos en/of verslaafd geweest. Wij bieden de juiste, veelal complexe, zorg en behandeling. Dit varieert van kortdurende revalidatie tot langdurige en palliatieve zorg.

Specificaties

De Goodwillburgh is een ouderencomplex met een prachtige binnentuin, vlakbij het centrum van Amsterdam. Het is centraal gelegen waardoor openbaar vervoer, buurtwinkels en het centrum makkelijk te bereiken zijn.

Voor wie?

De bewoners van de Goodwillburgh zijn minimaal 60 jaar oud. Op de begane grond bieden wij zorg en structuur aan oudere en voormalige dak- en thuisloze mannen en vrouwen.

75 Plussers en ouderen met een Wiboindicatie hebben voorrang. Maar ook bij afhankelijkheid van zorg is de Goodwillburgh een optie, mits de situatie dit toe laat. De mogelijkheid voor verpleegzorg is aanwezig. De Goodwillburgh is opgezet vanuit een christelijke levensbeschouwing, maar cliënten hoeven niet tot het Leger des Heils te behoren.

Onze aanpak

De zorgvisie van onze medewerkers is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, eventueel met behulp van verpleging en verzorging. Ook kan men gebruik maken van alle diensten die het complex biedt. Op de Goodwillburgh is het activiteitencentrum 6 dagen in de week geopend. Er wordt een scala aan activiteiten georganiseerd, waaronder een jaarlijkse markt die in de binnentuin gehouden wordt.

Aanmelden

Bewoners van Goodwillburgh zijn ingeschreven via Woningnet. Daarnaast zijn er 6 plekken voor BW.
Bij onderdeel BW worden cliënten aangemeld door hun GGZ-behandelaar via www.trajectusamsterdam.itforcare.nl. Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek. Bij toelating tot de BW-keten geeft de gemeente Amsterdam een beschikking af voor een voorziening in Amsterdam (dit hoeft niet per se het Leger des Heils te zijn). In de eventuele wachtperiode krijgt de cliënt een trajecthouder toegewezen, die hem/haar begeleidt bij het plaatsingstraject bij een voorziening.