MeerZorg Hoog Buurlo

Specialistisch verpleeghuis MeerZorg

De MeerZorg is een specialistisch verpleeghuis voor mensen met multi-problematiek, bestaande uit somatische zorgvragen in combinatie met verslavings- en/of psych(iatr)ische- en/of sociaal-maatschappelijke problematiek. Door deze combinatie komen ze vaak niet in aanmerking voor zorg in een regulier verpleeghuis.

Zorgaanbod

De MeerZorg heeft een afdeling voor eerstelijns verpleging en een afdeling voor langdurige zorg, de Wlz-afdeling Buitengewoon.

We kijken niet alleen welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt. De opname bij de MeerZorg is met name gericht op somatische problematiek. Wij bieden zelf geen behandeling voor psychiatrische- of verslavingsproblematiek. Kijk voor verslavingsbehandeling op de pagina van onze verslavingskliniek De Wending.

Eerstelijns verpleging

De afdeling voor Eerstelijns verpleging (ELV) biedt kortdurende zorg in een middelenvrije (abstinente) omgeving. Doel van opname kan zijn revalidatie, respijtzorg of palliatief/terminale zorg. De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, op basis van een indicatie eerstelijns verblijf.

In principe is de opname voor de duur van maximaal 3 maanden. Indien er somatische gronden zijn om de indicatie te verlengen, kan de opnameduur nogmaals verlengd worden met 3 maanden. Is de cliënt toe aan een vervolgstap? Dan proberen wij een zo goed mogelijk vervolgtraject in te zetten, met de bijbehorende indicatie.

Wlz-zorg

Op de Wlz-afdeling Buitengewoon wordt langdurige zorg geboden op basis van een Wlz-indicatie. Buitengewoon biedt een middelenvrije (abstinente) woonomgeving voor mensen met een chronische zorgvraag in combinatie met verslavingsproblematiek. De nadruk van de zorg ligt op wonen en welzijn, waarbij een zinvolle dagbesteding een essentieel onderdeel is van de zorg. De kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop. Het doel is dat mensen meedoen in de maatschappij.

De afdeling Buitengewoon is er voor mensen met een Wlz-indicatie met de grondslag verpleging en verzorging (VV4 of hoger). In overleg kan een Wlz VG04 ook.

Middelengebruik

Op de locatie is middelengebruik zoals alcohol en drugs niet toegestaan, het is daarmee dus ook een abstinente locatie en geschikt voor mensen met verslavingsproblematiek.

Dagbesteding en werk

De locatie op Hoog Buurlo heeft een eigen 50|50 Workcenter. Werkbegeleiders en re-integratiecoaches activeren en stimuleren de clïenten van de MeerZorg om deel te nemen aan de arbeidsmatige dagbesteding. Het aanbod sluit aan bij de mogelijkheden van de deelnemers, hierdoor kan iedereen meedoen. Er is een divers aanbod van binnen en buiten werkzaamheden. Zo is er een creatieve afdeling waar deelnemers kunnen schilderen, knutselen met hout of mozaïek en bezig kunnen zijn met textiel en kleding. Op de packaging afdeling zijn montagewerk en inpakwerk de voornaamste bezigheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te helpen bij de kantinewerkzaamheden, schoonmaak en boodschappen doen.

Buiten is er volop ruimte om in de tuin te werken en kunnen deelnemers meehelpen in de moestuin, siertuin, of kweekkas. Ook zijn er dieren die elke dag hun verzorging nodig hebben.

Alles is er op gericht deelnemers in een prettige sfeer een dagbesteding aan te bieden, waarbij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden een belangrijk onderdeel is.

Aanmelden

Cliënten worden door verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen en wijkteammedewerkers aangemeld. Voor opname is een indicatie voor eerstelijns verblijf of WLZ VVT noodzakelijk. Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 065 6700 of Oost.btm@legerdesheils

Adres

MeerZorg
Hoog Buurloseweg 145
7339 EL Ugchelen
T 055 - 5385024

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht.

Bij uw Adviespunt Zorgbelang, telefoon 026-2020620 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een e-mail naar: cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl

Klik hier voor de algemene voorwaarden zorg met verblijf. 

MeerZorg