Reclassering

Het Leger des Heils is een van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland. Wij ondersteunen (ex)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Over reclassering

Reclassering begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en daarom in aanraking met politie en justitie zijn gekomen. Iemand overtreedt de wet, wordt veroordeeld en onderdeel daarvan is een ondertoezichtstelling met voorwaarden. Doel van de begeleiding is om herhaling van strafbare feiten (recidive) te voorkomen. Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. De begeleiding kan starten vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. 

Wat wij doen:
- We geven advies.
- We doen reclasseringstoezicht (om te voorkomen dat een reclassant opnieuw een strafbaar feit pleegt).
- We begeleiden bij werkstraffen.
- We bieden gedragstrainingen waarmee reclassanten nieuwe vaardigheden leren.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Juiste hulp en begeleiding

De mensen die wij begeleiden hebben een heftig leven achter de rug. Ze zijn vaak dakloos, werkloos, hebben een verslaving en een sociaal netwerk dat wankelt. Hun omgeving weet geen raad met hen en ze zorgen voor overlast. Met de juiste hulp en intensieve begeleiding proberen we een reclassant weer op het goede pad te brengen. Zodat hij of zij weer kan deelnemen aan de maatschappij.