Reclassering - Cliënten en familie

De reclassering van het LJ&R doet er alles aan om recidive (terugval) te voorkomen. Dit doen we door middel van advies, toezicht, werkstraffen en gedragstrainingen. Daarnaast bieden we nazorg en ondersteuning bij het terugkeren in de maatschappij, bijvoorbeeld na detentie. We willen u ondersteunen bij het opruimen van ontstane schade, maar ook bij het maken van een frisse start in het leven.

Advies

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, komt de zaak voor de rechter. Het kan ook dat de officier van justitie een uitspraak doet. Beide kunnen vragen of het LJ&R hen wil adviseren. 

Toezicht

Als u onder reclasseringstoezicht komt te staan, moet u zich houden aan verschillende voorwaarden. Dit is onderdeel van uw straf. Dit toezicht wordt uitgevoerd in opdracht van Justitie. We willen niet dat u nog een vergrijp pleegt en daarom vinden we het belangrijk om een oogje in het zeil te houden. 

Werkstraf

In plaats van een tijd achter de tralies, heeft de rechter of het Openbaar Ministerie (OM) u veroordeeld tot het uitvoeren van onbetaald, maar zinvol werk. Het algemene doel van een werkstraf is om iets terug te doen voor de samenleving. Ons achterliggende doel is u te helpen bij uw terrugkeer in het ‘gewone leven’. 

Gedragstrainingen

Gedragstrainingen bereiden (ex-)gedetineerden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het doel is om veroordeelden inzicht te geven in hun gedrag en te ondersteunen in het opdoen van nieuwe vaardigheden. Een deelnemer leert beter functioneren op sociaal gebied, waardoor het aanpassen van gedrag makkelijker wordt. Zo proberen we recidive te voorkomen. Als Leger des Heils reclassering coördineren twee gedragstrainingen:

  • CoVa+is richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel is om de zelfbeheersing van de deelnemer in moeilijke en risicovolle situaties te verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan sociaal geaccepteerd gedrag. Deze training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. 
  • i-Respect is een individuele training die zich richt op woede- en agressiebeheersing, om delicten in de toekomst te voorkomen. Deelnemers krijgen meer inzicht in zichzelf en in eigen gedrag. Ze leren onderscheid te maken tussen helpende en niet-helpende gedachten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.

Cliëntportaal Reclassering

Via de Cliëntportaal Reclassering regel je makkelijk zaken online. Klik op de onderstaande knop om naar het portaal te gaan.