Jeugdreclassering

Begeleiding van jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest

Jeugdreclassering begeleidt jongeren van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Doel is om te voorkomen dat jongeren overgaan tot meer of zwaarder crimineel gedrag. Daarnaast begeleiden we spijbelaars over wie de leerplichtambtenaar zich zorgen maakt.

Onze aanpak

Wij helpen en ondersteunen jongeren bij het nakomen van de voorwaarden die justitie of de rechter heeft gesteld. Wij begeleiden bij reguliere jeugdreclasseringsmaatregelen en doen Individuele Traject Begeleiding (ITB).

Reguliere jeugdreclasseringsmaatregel

Een jongere met een jeugdreclasseringsmaatregel krijgt een jeugdreclasseringswerker toegewezen. Samen stellen zij een plan van aanpak op en worden stappen gezet. Wat moet er gebeuren om de negatieve spiraal te doorbreken en recidive te voorkomen? De jeugdreclasseringswerker ondersteunt en begeleidt de jongere tijdens de maatregel.

Individuele Traject Begeleiding (ITB)

Individuele Traject Begeleiding bestaat uit ITB CRIEM en ITB-Harde Kern jeugdbeschermingsmaatregelen.

  • ITB CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. Zij krijgen deze maatregel alleen wanneer ze voor lichte vergrijpen met justitie in aanraking zijn gekomen. In de begeleiding is oog voor het leven tussen twee culturen en de uitdagingen van integreren, omdat dit vaak zorgt voor extra risico's voor de jongere. De maatregel duurt meestal drie maanden, maar kan worden verlengd.
  • ITB-Harde Kern is bedoeld voor jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en/of al eerder met justitie in aanraking zijn geweest. De maatregel is bedoeld als vervanger van jeugddetentie. Als de jongere zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, stopt het traject en volgt alsnog jeugddetentie. De maatregel duurt meestal zes maanden, maar kan worden verlengd.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Meer informatie

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Landelijk

Neem contact op met het kantoor voor Jeugdreclassering bij u in de buurt. 

Bekijk onze locaties

4 locaties