Reclassering

Begeleiding van mensen die met justitie in aanraking zijn geweest

De reclassering van Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) begeleidt personen die, vanwege het plegen van een strafbaar feit, met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Deze betrokkenheid kan lopen vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf.

Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. We bieden advies en toezicht en zorgen voor de uitvoer van werkstraffen en gedragstrainingen. Door middel van dwangmaatregelen willen we werken aan het bieden van nieuw perspectief, vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan.

Onze aanpak

Het werk dat wij doen is in opdracht van de rechter of justitie. De begeleiding kan starten vanaf de aanhouding of bij terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. Wij bieden advies, reclasseringstoezicht, werkstraffen en gedragstrainingen.

 • Advies
  Voorafgaand aan een uitspraak kan de rechter advies inwinnen bij een reclasseringsorganisatie. De reclasseringsorganisatie wijst een reclasseringswerker aan die zich in de zaak verdiept. Aan de hand van het dossier en gesprekken met de verdachte en zijn of haar omgeving komt de reclasseringswerker tot een adviesrapport.

 • Toezicht
  Wanneer een reclassant onder toezicht komt te staan, moet hij of zij zich houden aan bepaalde voorwaarden. Doel van het reclasseringstoezicht is om te voorkomen dat de reclassant opnieuw een strafbaar feit pleegt. Vaak wordt reclasseringstoezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. Zolang de reclassant zich houdt aan de bijzondere voorwaarden, voorkomt hij of zij een gevangenisstraf.

 • Werkstraf
  De rechter kan iemand een werkstraf opleggen. Dit is in plaats van een gevangenisstraf. Het voordeel van een werkstraf is niet alleen dat een gevangenisstraf wordt voorkomen, maar vooral dat er begeleiding is tijdens de werkstraf. Met deze hulp kunnen reclassanten hun leven weer opbouwen.

 • Gedragstraining
  Gedragstrainingen bereiden (ex-)gedetineerden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het doel is om veroordeelden inzicht te geven in hun gedrag en te ondersteunen in het opdoen van nieuwe vaardigheden. Een deelnemer leert beter functioneren op sociaal gebied, waardoor het aanpassen van gedrag makkelijker wordt. Zo proberen we recidive te voorkomen. Als Leger des Heils reclassering coördineren twee gedragstrainingen:
  • CoVa+is richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel is om de zelfbeheersing van de deelnemer in moeilijke en risicovolle situaties te verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan sociaal geaccepteerd gedrag. Deze training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. 
  • i-Respect is een individuele training die zich richt op woede- en agressiebeheersing, om delicten in de toekomst te voorkomen. Deelnemers krijgen meer inzicht in zichzelf en in eigen gedrag. Ze leren onderscheid te maken tussen helpende en niet-helpende gedachten en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Landelijk

Vragen? Neem contact op met het kantoor voor Reclassering bij u in de buurt. 

Bekijk onze locaties

11 locaties