Forensische zorg

Als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, volgt een passende straf. Soms zijn er daarnaast nog problemen die aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld op sociaal of psychologisch vlak. Forensische zorg helpt mensen om grip op hun leven te krijgen, zodat recidiverisico vermindert en zij weer mee kunnen doen in de samenleving.

Forensische Zorg op maat

Forensische zorg is bedoeld voor mensen die in aanraking zijn geweest met justitie en ook psychische problemen hebben. Als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, volgt een passende straf, maar deze straf neemt de problemen van een deelnemer niet weg. Soms is een delict een schreeuw om hulp, bijvoorbeeld beroving omdat iemand zijn verslaving niet meer kan betalen. Daarom biedt het Leger des Heils hulp en begeleiding, bijvoorbeeld bij het omgaan met psychische problemen, dak- of thuisloosheid of een verstandelijke beperking. Het Leger des Heils helpt mensen met complexe problematiek. Hoeveel problemen er ook spelen, wij vinden een oplossing en helpen de deelnemer om zijn of haar plek in de samenleving (weer) in te nemen.

Voor wie is forensische zorg bedoeld?

Forensische zorg wordt verleend aan volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Vaak is er sprake van complexe sociale en psychologische problemen en heeft de deelnemer geen stabiele basis in zijn leven. Soms hebben deelnemers bijvoorbeeld geen (t)huis en geen werk. Dat zorgt ervoor dat ze eerder geneigd zijn om weer een delict te plegen.

‘Hij wilde onafhankelijk worden én een eigen woning. Dankzij de hulp van het Leger des Heils is dat gelukt. Hij kwam van ver, maar het gaat weer goed met hem’ - zus van een deelnemer

Doel van forensische zorg

Forensische zorg is er om de samenleving veiliger te maken en om de deelnemer weer perspectief te bieden op een stabiel leven. Goede begeleiding verlaagt de kans dat iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd dit opnieuw doet (recidive). De begeleiding helpt de deelnemer ook om weer een passende plek in de maatschappij te vinden.  

Aanpak

Bouwen aan herstel van het gewone leven doen we samen. Het doel van forensische zorg en begeleiding is dat iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd weer op eigen benen komt te staan. Dat doen we door met diegene aan de slag te gaan op verschillende levensgebieden:

  • Zinvolle dagbesteding of werk
  • Wonen en woonvaardigheden
  • Sociaal netwerk
  • Afspraken, administratie en persoonlijke financiën

Samen met de reclassering en andere zorgverleners die betrokken zijn, bouwen we aan een stabiel leven en helpen we de deelnemer om zijn of haar plek in de samenleving (weer) in te nemen.

Wil je een casus bespreken?