Ambulante forensische zorg

Ambulante forensische zorg

Met elkaar werken aan een delict-vrij leven

Ambulante forensische zorg is er voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Vaak is er sprake van complexe sociale en psychologische problemen. Wanneer ze begeleiding toegewezen krijgen, heeft dit tot doel om recidive te voorkomen.

Aanmeldinformatie

Zoeken
Overzicht
Regio Noordoost

Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 088-0652288 en trajectmanagement.no@legerdesheils.nl 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.
Regio Oost

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM) via 088 065 6700 of per e-mail: Oost.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Zuidoost

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is bereikbaar via 06 10 32 63 31 en zo.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Noordwest

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op 088 065 29 00 en via nw.btm@legerdesheils.nl of vul onderstaand formulier in.Bij BTM kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Waar kunnen wij u bij helpen?
Regio Midden-Nederland

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Regio Rijnmond Zuidwest

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl. 

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Goodwillcentra Amsterdam

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Aanpak

We starten met een gezamenlijk plan. Samen met de reclasseringswerker, ketenpartners en de deelnemer zelf en zijn of haar sociale netwerk. Dit is altijd maatwerk en we sluiten aan bij de situatie van de deelnemer. Zo kunnen we al starten in de penitentiaire inrichting, of we begeleiden via de nachtopvang, woongroep, op straat of bij iemand thuis.

Stap 1

De hulpverlener en de cliënt maken een zorgplan, waarin staat wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is. Vaak zijn hier ook familieleden, vrienden of andere hulpverleners bij betrokken. 

Stap 2

Stabilisatie via huisbezoeken of de outreachende aanpak, altijd in nauw contact met de reclasseringswerker en met het sociale netwerk.

Stap 3

Werken aan perspectief op re-integratie, bijvoorbeeld via een werkleertraject of dagbesteding.

Stap 4

Afronding, indien nodig zorgen we voor passende vervolghulp.

Hoeveel problemen er ook spelen, wij vinden een oplossing.

Meer informatie

Voor wie is ambulante forensische zorg?

Ambulante forensische zorg is er voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Vaak is er sprake van complexe sociale en psychologische problemen.