participatie dagbesteding arbeidsre-intergratie re-intergratie

Participatie

De mensen die wij helpen, hebben vaak meerdere problemen. Daardoor is het lastig dagbesteding of een baan te vinden en te behouden. Binnen onze participatieprojecten besteden we aandacht aan dagbesteding en arbeidsre-intergratie (onder de naam 50|50), sport en vrije tijd.

Onze aanpak

Onze aanpak

Dagbesteding is ontzettend belangrijk. Het geeft betekenis en structuur. Werk geeft perspectief op een zelfstandig bestaan met eigen inkomen, sociale contacten en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Samen met deelnemers kijken we naar een passende werkplek waar ze zich kunnen ontwikkelen en door kunnen stromen naar een passende plek in de maatschappij.
Lees meer over onze missie, visie en doelgroep
Wat wij doen

Wat wij doen

We zorgen dat deelnemers, die ver van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk kunnen. Dit doen wij door ze een vak aan te leren. Wij zijn specialist in re-intergratie. Door middel van een breed werk- en activeringsaanbod ondersteunen wij onze kandidaten om op een passende plek te komen. Met hen bouwen we aan toekomstperspectief. Door in te zetten op werk verkrijgt een kandidaat eigenwaarde en bouwen ze het vertrouwen op waarmee ze weer mee kunnen doen in de samenleving.
Meer informatie
Ons aanbod

Ons aanbod

Onze leer/werkbedrijven zijn beschutte werkomgevingen waarin het echte bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt gesimuleerd. Het opdoen van een werkritme, het aanleren van arbeidsvaardigheden en het leren van een vak zijn belangrijke uitgangspunten.
Alle leer-werkplekken
Samenwerken met bedrijven

Samenwerken met bedrijven

Wij werken samen met bedrijven. Bedrijven bieden bijvoorbeeld een leerzame werkervaringsplaats of nemen onze producten of diensten af. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven die willen investeren in onze mensen, diensten of producten. Wij hebben het PSO-keurmerk Sociaal Ondernemen. Ook maken wij afspraken met bedrijven op basis van Social Return on Investment, waarbij deelnemers in kunnen stromen op de arbeidsmarkt.
Samenwerken met bedrijven
Locaties

Locaties

Wij hebben 16 workcenters. Een workcenter is in de regio actief met meerdere activiteiten.
Locatiekaart