5050 Missie

Waar staan wij voor

Wij zijn specialist in het aanbieden van zinvolle werk- en activeringstrajecten, door middel van een breed werk- en activeringsaanbod ondersteunen wij onze kandidaten om op een passende plek te komen. Met hen bouwen we aan toekomstperspectief. Door in te zetten op werk verkrijgt een kandidaat eigenwaarde en bouwen ze het vertrouwen op waarmee ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Werken loont.

Missie

Het is onze missie om kandidaten een waardige plek te geven in de samenleving waar ieder naar zijn mogelijkheden talenten in kan zetten en weer mee kan doen. Wij geloven erin dat ieder mens ertoe doet en zich kan ontplooien.

Wij willen mensen met een niet standaard verleden ondersteunen in hun ontwikkeling naar goede en waardevolle werknemers. Hiermee willen we een doelgroep op de arbeidsmarkt brengen die de arbeidsmarkt rijker en inclusiever maakt!

Visie

Wij kijken met kandidaten naar geschikte werkplekken waar zij de kans krijgen om te leren en te werken omdat wij geloven dat zij hierdoor weer betekenis en structuur kunnen geven aan hun eigen leven. De mens staat in het gehele proces centraal en wij proberen zo goed mogelijk bij de mens aan te sluiten. Wat kan je van onze werkwijze verwachten:

  • Focus op mogelijkheden. We zien mogelijkheden, potentie en talenten bij mensen bij wie dat tot nu toe is ondergesneeuwd door andere problemen. We gaan op zoek naar de pretlichtjes in hun ogen en naar hun talenten en motivatie.
  • We leveren een totaaloplossing door problemen op meerdere terreinen gezamenlijk aan te pakken
  • Wij geloven dat elk mens een waardige plek in de samenleving verdient. Deelnemers krijgen bij ons altijd de kans opnieuw te beginnen.
  • Met bedrijven. We werken nauw samen met het bedrijfsleven. We maken producten en voor en vinden werkplekken bij lokale en landelijke werkgevers. We blijven deelnemers ook na het vinden van werk begeleiden.

Doelgroep

Wij werken met mooie mensen met ieder hun eigen verhaal. Mensen die, door pech in het leven, ondersteuning nodig hebben rondom participatie en re-integratie. Bij ons is iedereen welkom. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die te maken hebben met meerdere problemen tegelijkertijd zoals werkloosheid in combinatie met:

  • huisvestingsproblematiek
  • verslaving,
  • psychische problematiek
  • het ontbreken van een sociaal netwerk