forensische verblijfszorg

Forensische verblijfszorg

Begeleiding voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd.

Wat is forensische verblijfszorg?

Soms is een delict een schreeuw om hulp. Winkeldiefstal, vanwege leven in armoede. Beroving, omdat een verslaving niet meer betaald kan worden. Stalking, omdat iemand niet weet hoe om te gaan met een verbroken relatie. Een straf is bij deze delicten natuurlijk gepast, maar alleen een straf voorkomt meestal niet dat het weer gebeurt. Vaak is er sprake van complexe sociale en psychologische problemen. Met gepaste zorg vanuit het Leger des Heils kan het risico op recidive verkleind worden.

‘Door intensieve gesprekken met mijn begeleider en het samen opstellen van een plan, heb ik mijn leven weer op de rit gekregen’ Joost, deelnemer forensisch traject

De hulp die nodig is

Mensen die forensische zorg nodig hebben, worden langere tijd begeleid door een specialist van het Leger des Heils. Deze begeleider kijkt wat er aan de hand is en biedt de hulp die nodig is. Dit kan in ambulante vorm, maar men kan ook gebruikmaken van een beschermd en/of begeleid wonen locatie (verblijfszorg). Voor sommige mensen is de hulpvraag namelijk zo complex, dat we ze alleen kunnen helpen als ze bij ons wonen.

Aanpak

We werken samen met reclassering en ketenpartners aan op maat gemaakte herstelplannen, aangepast aan de persoonlijke situatie. Starten kan vanuit diverse locaties, zoals gevangenis, nachtopvang of thuis. We hanteren daarbij een stappenplan.

1
Maken van een zorgplan

Hulpverlener en deelnemer beschrijven de beschermende en risico factoren. Vaak zijn ook familieleden, partners of andere hulpverleners hierbij betrokken.

2
Stabilisatie

Middels een zo zelfstandig mogelijke veilige woonplek.

3
Werken aan perspectief

Hulp bij het re-integratietraject. Bijvoorbeeld via een werkleertraject en het aanleren van woonvaardigheden.

4
Afronding

Als het nodig is, zorgen we voor passende vervolghulp.

‘De ervaring van het Leger des Heils met mensen die meerdere problemen hebben, plus het feit dat zij ‘er zijn voor de ander’, is goud waard. Zij staan naast iemand, niet tegenover. Dat helpt echt in het terugdringen van recidive’ Nina Hartman, Reclasseringswerker Groningen

Wat we bieden

  1. Herstelgerichte begeleiding, binnen het kader van de strafmaatregel en het opgelegd reclasseringstoezicht.
  2. Begeleiding bij het opbouwen van een steunend netwerk of contactherstel met vrienden en familie.
  3. Hulp bij het vergroten van beschermende factoren. Zoals een veilige woonplek en zinvolle dagbesteding, om zo het risico op delicten te verminderen.
  4. Ondersteuning bij administratie en persoonlijke financiën, woonvaardigheden en het maken van afspraken met andere zorgverlener

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht

Bekijk onze locaties

1 locaties