Maatschappelijke opvang

In de maatschappelijke opvang kunnen mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben. Het Leger des Heils heeft maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland.

Dak- en thuislozen leven vaak lange tijd op straat of gaan van plek naar plek. Maar het komt ook voor dat mensen onverwachts hun woning dreigen te verliezen. Het Leger des Heils heeft maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Ook organiseren wij crisisopvang voor mensen die wegens omstandigheden ineens geen woonplek meer hebben.

De laagdrempeligheid in de opvang zorgt ervoor dat kwetsbare, zorg mijdende mensen, beter in beeld blijven. De mensen in de maatschappelijke opvang worden door het Leger des Heils begeleid. Doel is dat zij op zo kort mogelijke termijn doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en werk of andere dagbesteding. 

Vormen van opvang

Het Leger des Heils heeft maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht in de dagopvang. Hier zijn ze welkom voor een praatje, een kop koffie, een douche en dagbesteding. ’s Avonds en ’s nachts kunnen ze in de nachtopvang een warme maaltijd krijgen en een plek om te slapen. Daarnaast is er een computer met internet beschikbaar. Ook is het mogelijk om een arts te zien, iemand van de sociale dienst of de verslavingszorg. Soms is er in combinatie met kortdurend verblijf even een extra steuntje in de rug nodig. Speciaal daarvoor bieden wij Herstart aan.

Van opvang naar wonen

In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde duur van een verblijf in de opvang bijna verdriedubbeld: mensen verblijven nu gemiddeld 13 maanden in de opvang. Ook het Leger des Heils ziet deze ontwikkeling. Daarnaast zien we dat het aantal mensen dat op straat verblijft toeneemt. Het aantal jongeren onder deze groep groeit.

Het Leger des Heils verzorgt jaarlijks meer dan 2 miljoen overnachtingen in de maatschappelijke opvang. We vinden het belangrijk dat er een snellere doorstroom is naar een passende woonplek, want in de opvang zijn mensen bezig met overleven in plaats van leven. Een eigen (t)huis biedt de basis en rust om te werken aan herstel - dat is de gedachte achter Wonen Eerst. Een eigen plek is overigens niet alleen goed voor mensen zelf, maar ook voor de samenleving. Dakloosheid brengt namelijk hoge kosten met zich mee.

Daklozenopvang eten

Meer informatie

Ik dreig dakloos te worden. Wat nu?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente. De gemeente kan je informeren over de mogelijkheden. Vaak word je doorverwezen naar de Maatschappelijke Opvang.

Op welke locaties biedt het Leger des Heils opvang aan?
Is er nog plek beschikbaar?

Helaas zijn er veel dak- en thuisloze mensen op zoek naar een eigen woonplek. De maatschappelijke opvang is op veel plekken volop bezet, maar informeer via de gemeente in jouw regio naar de mogelijkheden.

Wat zijn de kosten voor de opvang?

De eigen bijdrage voor een verblijf in de nachtopvang verschilt per plaats. Denk dan aan een bedrag tussen de 5 en 10 euro. Tijdens heftige vorst geldt de winterkouderegeling. In veel gemeenten is de opvang dan gratis. Bij de dagopvang van het Leger des Heils kun je altijd gratis binnenlopen. 

Welke hulp wordt er geboden in de opvang?

We bieden praktische hulp en begeleiding voor dak- en thuislozen mensen. Er is koffie, soep en vaak ook een maaltijd beschikbaar. Verder kun je er douchen, je kleding wassen en soms ook nieuwe kleding krijgen. Er bestaat de mogelijkheid om een arts te bezoeken, een postadres aan te vragen en een hulpverleningstraject op te starten. Dankzij het grote netwerk van het Leger des Heils kunnen we op verschillende vlakken professionele hulp aanbieden. 

Wat is het verschil tussen de winterkouderegeling en de winteropvang?

In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), evenals in verschillende andere gemeenten, wordt altijd de winterkouderegeling aangeboden. De regeling wordt van kracht als

  • De gevoelstemperatuur onder 0ºC graden zakt, of bij extreem guur weer.
  • Er aanhoudende kou wordt voorspeld.
  • Deze minstens 24 uur van te voren is aangekondigd.

Als de winterkouderegeling van kracht is, krijgt iedereen een gratis slaapplek, ongeacht waar iemand vandaan komt en ook als iemand er normaal gesproken geen recht op heeft. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon nergens anders kan slapen. Een aantal gemeenten doet meer. Zij bieden - naast een winterkouderegeling - ook een winteropvang aan. Een winteropvang is tijdens de winter elke dag open - of het nou vriest of niet. Iedere gemeente mag zelf bepalen of er een winteropvang komt of niet. 

Lees ook ons artikel over de winterkouderegeling.

Hoe lang mag ik in de opvang blijven?

In de nachtopvang kun je vaak een korte periode terecht. Tijdens deze periode kijken we wat je verder nodig hebt. Dit kan van alles zijn, van een plek in een Beschermd Wonen locatie tot aan een verblijfplaats bij familie. Verblijven is dus zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Is er gescheiden opvang voor mannen en vrouwen?

In de nachtopvang zijn altijd gescheiden slaapplekken voor mannen en vrouwen. Maar we bieden ook specifieke beschermde opvang voor vrouwen en alleenstaande moeders. Lees hier meer over Zij aan Zij. 

Is er ook een opvang voor dakloze jongeren?

In sommige plaatsen hebben we ook specifieke maatschappelijke opvang voor jongeren. Ook bieden we beschermde woonvormen aan, en een woontrainingsprogramma Vast en Verder voor jongeren van 16 t/m 27 jaar

Ben ik welkom met een kind?

Op verschillende plekken is er specifieke (crisis)opvang voor gezinnen. Informeer bij je gemeente wat hierin de mogelijkheden zijn.

Hoe werkt de crisisopvang?

Crisisopvang Gezinnen vangt gezinnen op bij acute dakloosheid. Het gaat om (een) ouder(s) met minstens één kind onder de 18 jaar. Gezinnen worden geholpen met huisvesting, ze slapen dus niet in de daklozenopvang. Daarna kijken we waar we de gezinnen kunnen helpen met andere problemen. 

Kan ik een huisdier meenemen naar de opvang?

Op de meeste plekken is het niet mogelijk om een huisdier mee te nemen. Maar we willen altijd meedenken over een oplossing. 

Wil je een casus bespreken?