Wonen Eerst

Wonen Eerst

Wonen is een (basis)mensenrecht. Vanuit een eigen woning kunnen mensen werken aan hun herstel. Dit doen zij met ondersteuning van professionele begeleiding. Het begint met een eigen (t)huis. Met Wonen Eerst hebben mensen vanaf het begin een eigen plek die ze echt als eigen (t)huis kunnen en mogen beschouwen. Waar hun regels en voorwaarden mogen gelden Waar ze zichzelf kunnen zijn en waar eventuele doorstroom niet door derden wordt opgelegd maar een resultaat is van hun eigen wensen en mogelijkheden.

Bij Wonen Eerst is er scheiding van wonen en zorg. Met huur betalen mensen voor hun eigen huisvesting. Vanuit zorgmiddelen wordt de zorg betaald.

Het Leger des Heils omarmt Wonen Eerst als leidend principe in de strijd tegen dakloosheid en ziet Wonen Eerst als een gewenste systeemverandering binnen de maatschappelijke opvang. Housing First is als methodische aanpak een belangrijk onderdeel van Wonen Eerst.  Dit betekent dat een eigen woning (of woonplek) het startpunt is op weg naar herstel. Wonen Eerst is een belangrijk vervolg op de beweging van opvang naar wonen.

Samenleven doe je niet alleen.

Mensen hoeven echter niet allemaal in een gewoon huis te wonen. Vormen van gemengd en gespikkeld wonen, woongroepen en aangepast wonen kan ook. En beschermde woonvormen en 24u voorzieningen blijven nodig om mensen langere tijd, bescherming, begeleiding en professionele hulp te bieden. 

Een woonplek alleen is niet genoeg. Voldoende ambulante begeleiding is nodig om te voorkomen dat mensen terugvallen zodat mensen duurzaam kunnen participeren in de samenleving. Sterke en inclusieve buurten zijn daarbij onmisbaar. Samenleven doe je niet alleen.

Lees meer over Wonen Eerst

Housing First: een eigen huis als eerste stap in het herstel

Housing First: een eigen huis als eerste stap in het herstel

19 september 2022 •
Dakloze mensen niet naar een opvang sturen, maar gelijk een eigen woning geven en van daaruit werken aan herstel.
Reactie Leger des Heils op kabinetsplannen aanpak dakloosheid

Reactie Leger des Heils op kabinetsplannen aanpak dakloosheid

05 december 2022 •
Met deze aanpak kunnen er stappen gezet worden om dakloze mensen sneller te begeleiden naar een eigen thuis.