Woonvormen Wonen Eerst

Het Leger des Heils biedt verschillende woonvormen. Omdat we geloven dat herstel van het gewone leven begint bij een eigen woonplek, bieden we verschillende vormen van Wonen Eerst, die aansluiten bij de verschillende behoeften van onze deelnemers. Op deze pagina leggen we uit wat de verschillende woonvormen inhouden, en kun je zien hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Gespreid wonen

Eén van de woonvormen die we aanbieden is gespreid wonen, de meest zelfstandige woonvorm. Bij deze vorm wonen mensen niet in een specifiek complex. Er is ambulante begeleiding, bij de mensen thuis.

Maritsia woont in een gespreide woonvorm. Het veranderde haar leven in een keer compleet. Twintig jaar lang had ze geen eigen huis, voor haarzelf en haar dochter. Nu woont ze zelfstandig, met begeleiding van het Leger des Heils. Bekijk het hele verhaal van Maritsia hier:

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Gemengd wonen

Wanneer mensen met, en mensen zonder hulpvraag samenwonen in een complex, is er sprake van gemengd wonen. Het is daarbij belangrijk dat er sprake is van een bewuste mix. Er is dus vooraf afgesproken dat de mensen zonder hulpvraag actief betrokken zijn bij de mensen met een hulpvraag. Dit wordt vastgelegd en gefaciliteerd.

“Voordat ik hier kwam wonen, zat ik eigenlijk in een overlevingsmodus. Dat was niet fijn.” Het zijn de woorden van Jimmy, die in een gemengde woonvorm zijn eigen plek heeft. Zijn leven ziet er heel anders uit, nu hij zijn eigen plek heeft. Bekijk het verhaal van Jimmy hier:

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Geclusterd wonen

Als meerdere individuele woonplekken samen in een voorziening zitten, spreken we van geclusterd wonen. Alle mensen in de voorziening hebben een hulpvraag, en begeleiding is dichtbij. De mate van zelfstandigheid kan wel verschillen. Zo zijn er voorzieningen waar men echt een eigen woonplek heeft, maar het is ook mogelijk dat deelnemers alleen een eigen kamer hebben en de keuken wordt gedeeld met elkaar.

Vincent en Johan konden nergens terecht. Tot ze een plek kregen in een geclusterde woonvorm van het Leger des Heils. Vincent: ‘Ik woon hier nu heerlijk, rustig.’ Johan: ‘Ik was dakloos, dus dit is echt super de luxe.’ Bekijk het hele verhaal van Vincent en Johan hier:

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Gespikkeld wonen

Ook is het mogelijk dat mensen met en zonder hulpvraag samenwonen in een complex, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt. Dan is er sprake van gespikkeld wonen. Begeleiding en zorg voor mensen met een hulpvraag is in de buurt, of beschikbaar op afroep.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Andere oplossingen

In veel gevallen kun je stellen dat een eigen woonplek bijdraagt aan het herstel. Een eigen (t)huis geeft rust, zekerheid en een sterke basis om te werken aan herstel. Maar niet voor iedereen is een standaard woning de beste oplossing. Sommige mensen lopen bijvoorbeeld sneller het gevaar van sociaal isolement; die hebben meer begeleiding, bescherming of gezamenlijkheid nodig. Die hulp kunnen wij ook bieden.