Beschermd wonen

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we hen alleen kunnen helpen als ze bij ons wonen. Het Leger des Heils heeft verschillende vormen van beschermd wonen.

Over beschermd wonen

In de locaties is 24 uur per dag begeleiding. Mensen hebben hier een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Dat is niet altijd eenvoudig. Vaak hebben deze mensen een combinatie van complexe problemen. Samen met de deelnemer brengen we de problemen in kaart en worden doelen gesteld om aan te werken. De belangrijkste doelstelling is, dat mensen zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. 

Welke opvang bieden wij?

We hebben onder andere woonlocaties voor vrouwen en jonge moeders, jongeren, verslaafde mensen en mensen met psychiatrische problemen. Soms hebben zij ook een verstandelijke beperking. De mensen die bij ons wonen, hebben vaak geen of een beperkt sociaal netwerk en kunnen nergens anders terecht. Ook hebben we locaties voor kinderen en jongeren die korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. 

Wil je een casus bespreken?