Huis en Haard+

Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek en een (licht) verstandelijke beperking

Huis en Haard+ is een variant van Huis en Haard. Bij Huis en Haard+ wonen mensen die naast psychiatrische problemen ook psychogeriatrische en/of lichamelijke zorg nodig hebben. Zij hebben complexe, afgestemde zorg nodig, die reguliere zorg vaak niet kan bieden.

Onze aanpak

Afgestemd op de behoeften van de deelnemer, bieden we behandeling, verpleging en verzorging. Deze zorg en begeleiding kan zowel met als zonder behandeling worden gegeven. Ook is revalidatie, respijtzorg en palliatieve (terminale) zorg mogelijk. We kijken niet alleen naar welke hulp nodig is, maar ook naar wat het beste aansluit bij de situatie en beleving van de deelnemer. Zo voelt zij zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Direct aanmelden voor verwijzers

Zoek zorgregio
Overzicht
Regio Oost

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM) via 088 065 6700 of per e-mail: Oost.btm@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Regio Rijnmond Zuidwest

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.

Goodwillcentra Amsterdam

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op 088 – 0654825 en via btm.gwca@legerdesheils.nl. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

Bekijk onze locaties

1 locaties