Huis en Haard+

Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische problematiek en een (licht) verstandelijke beperking

Huis en Haard+ is een variant van Huis en Haard. Bij Huis en Haard+ wonen mensen die naast psychiatrische problemen ook psychogeriatrische en/of lichamelijke zorg nodig hebben. Zij hebben complexe, afgestemde zorg nodig, die reguliere zorg vaak niet kan bieden.

Onze aanpak

Afgestemd op de behoeften van de deelnemer, bieden we behandeling, verpleging en verzorging. Deze zorg en begeleiding kan zowel met als zonder behandeling worden gegeven. Ook is revalidatie, respijtzorg en palliatieve (terminale) zorg mogelijk. We kijken niet alleen naar welke hulp nodig is, maar ook naar wat het beste aansluit bij de situatie en beleving van de deelnemer. Zo voelt zij zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen.

Klik hier voor onze zorglocaties.

Beschikbaar via

toon kaart

Regio Oost

Provincies Overijssel (regio Twente) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen).

Regio Rijnmond Zuidwest

Provincies Zuid-Holland (exclusief omgeving Den Haag) en Zeeland, en West-Brabant.

Goodwillcentra Amsterdam

Gemeente Amsterdam