containerwoningen

Containerwoningen aan Havenkade in Assen zo goed als klaar voor bewoning

De containerwoningen aan de Havenkade in Assen. Leger des Heils
Nieuws 27 oktober 2022

Aan de Havenkade in Assen zijn vijf containerwoningen geplaatst. Ze zijn bedoeld voor mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te wonen. Zoals het nu lijkt wordt in de eerste week van november de eerste woonunit betrokken. 

Een mooi project waarin Leger des Heils, woningcorporatie Actium, WerkPro en gemeente Assen gezamenlijk hebben opgetrokken. Donderdag 27 oktober kregen omwonenden de gelegenheid om tijdens een open middag de units te bekijken. De reacties waren voornamelijk positief. Velen waren vooral verrast over hoe ruim de containerwoningen van binnen zijn. 

De containerwoningen zijn woonruimtes voor dak- en thuisloze mensen voor wie de stap naar zelfstandig of begeleid wonen te groot is. Deze mensen leven op straat en slapen nu in de nachtopvang. Het gaat dus om kwetsbare inwoners van de gemeente Assen die hiermee een plek krijgen om te wonen. Doel is dat zij weer grip op hun leven krijgen en zich weer kunnen handhaven in de maatschappij.

De woonruimtes zijn op deze locatie geplaatst omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang van het Leger des Heils en de dagbesteding van WerkPro aan de Havenkade. Deze organisaties zijn intensief betrokken bij de zorg voor de bewoners.

Herstel begint met een (t)huis

Het project sluit aan bij het motto van het Leger des Heils: Herstel begint met een (t)huis! Een (t)huis is broodnodig om je leven weer op de rit te kunnen krijgen. Het rijksbeleid is ook gericht op Wonen eerst. In lijn met dat beleid kijkt het Leger des Heils wat passend is in welke plaats.

Bernard de Bruijn, regiomanager Drenthe bij het Leger des Heils Noordoost, roemt onder meer de onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen. "Vanuit onze gezamenlijke inzet is dit project tot stand gekomen in het belang van mensen die dat hard nodig hebben."

Ook Rein Swart, directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium, is enthousiast: “Dit initiatief bekrachtigt waar we als Actium voor staan: zoveel mogelijk mensen een goed thuis bieden. Deze mensen vallen tussen wal en schip en voor hen willen we er ook zijn. Samen met het Leger des Heils en WerkPro zijn we tot deze mooie tussenvorm gekomen, zodat deze mensen misschien ooit zelfstandig kunnen wonen.”

(Tekst loopt door onder de foto's)

Eigen voorzieningen

De containerwoningen hebben een afmeting van 8x3 meter. Iedere woning heeft eigen voorzieningen zoals een wc, douche en keukenblok. Ze zijn geïsoleerd qua warmte en geluid en hebben een aparte slaap- en woonkamer. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht.

De 34-jarige Eduardo, die al 2,5 jaar in zijn auto doorbrengt, kan niet wachten tot hij zijn intrek in een van de woonunits kan nemen. "Deze plek is voor mij heel belangrijk. Ik kijk er erg naar uit om weer een eigen woonruimte te hebben. Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg. Ik zie het als een kans op een mooie toekomst."

Actium huurt het terrein van de gemeente en is verhuurder van de containerwoningen aan het Leger des Heils. In de afspraken tussen het Leger des Heils en de bewoners zelf is (het accepteren van) begeleiding door de dag- en nachtopvang als voorwaarde opgenomen. Het Leger des Heils en WerkPro hebben naast de zorg voor de bewoners ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de politie en de gemeente over toezicht en handhaving. Daarnaast is er een camerasysteem dat is aangesloten op het bestaande camerasysteem van het Leger des Heils.

Wonen Eerst

Wonen Eerst

Inkijkje

Er was veel belangstelling van omwonenden om de containerwoningen met eigen ogen te bekijken. Ingrid Bousema, manager zorg en activering bij WerkPro, blikte na afloop terug: "Naar voren kwam onder meer dat meerdere buurtbewoners zich de afgelopen tijd zorgen hebben gemaakt over een vrouw. Ze troffen haar regelmatig op straat aan en gaven haar zo nu en dan wat extra's. De buurtbewoners waren blij te horen dat deze mevrouw in een van de units gaat wonen. Prachtig toch?!”

De pilot duurt vier jaar, met een mogelijkheid om nog een jaar te verlengen. De woonruimtes blijven maximaal vijf jaar op deze locatie staan.