Wonen Eerst

Waarom wonen werkt

Valentijnsmanifest Leger des Heils

Nieuws 13 februari 2024 Beeld: Lieke Janssen

Het aantal dakloze mensen in Nederland is nog steeds onacceptabel hoog. De opvanglocaties zijn overvol en door het gebrek aan woningen verblijven mensen daar noodgedwongen langer dan een jaar. Al die tijd zijn mensen bezig met overleven in plaats van leven. Dat kan in geval van nood voor een paar maanden maar niet langer. Door het ontbreken van een (t)huis hebben mensen geen rust en stabiliteit om problemen aan te pakken. Het niet oplossen van dakloosheid brengt dan ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Het oplossen van dakloosheid vraagt een daadkrachtige aanpak gericht op de omslag van opvang naar Wonen Eerst. Het hebben van een dak boven je hoofd is een mensenrecht. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan de Lissabon Verklaring om dakloosheid in 2030 beëindigd te hebben. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moet er nog een hoop gebeuren. Herstel begint met een (t)huis! Een passende woonplek is een voorwaarde voor een nieuw begin.

Samen met Valente, de Nederlandse ggz en Aedes maakt het Leger des Heils zich hard voor woonplekken voor dak- en thuisloze mensen. We roepen het nieuwe kabinet op om volkshuisvesting te omarmen en om van het bestrijden van dakloosheid topprioriteit te maken!

 1. Voorkom huisuitzettingen.
 2. Schaf de kostendelersnorm af.
 3. Voer snel de wet versterking regie op de volkshuisvesting in.
  Het is nodig dat overheden regie kunnen nemen op de huisvestingsopgave en dat procedures versneld worden.
 4. Wonen is het bouwen aan gemeenschappen.
  Wonen is meer dan het stapelen van stenen. Investeer daarom op wijkniveau in welzijn, zorg en ondersteuning.
 5. Bouw veel meer kleine woonplekken.
  Stimuleer het bouwen van kleine woonplekken (25m2 tot 40m2) en neem de beperkingen hiervoor weg.
 6. Benut de bestaande woonvoorraad beter.
  Verdeel de woonruimte efficiënter. Stimuleer het delen van woningen en hospitaverhuur.
 7. Voer een tijdelijk quotum in om dakloze mensen sneller te huisvesten.
  Het oplossen van dakloosheid en het bieden van huisvesting vraagt om een evenredige bijdrage van alle gemeenten.
 8. Tijdelijke woonplekken zijn een snelle oplossing tegen dakloosheid.
  Wijs locaties aan voor tijdelijke woonplekken en draag bij aan de onrendabele top zodat tijdelijke initiatieven haalbaar worden
 9. Bouw leegstaand vastgoed snel om naar woningen.
  Stimuleer bouwers en ontwikkelaars rechtstreeks om goedkoop en kleinschalig te bouwen voor mensen met een laag inkomen.
 10. Geef woningbouwcorporaties de ruimte om een breed palet aan passende woonconcepten te ontwikkelen.