De Wouden Assen zelfstandig wonen met ambulante begeleiding

De Wouden in Assen ontvangt de eerste deelnemers 

Eerste stap op weg naar weer zelfstandig wonen

De werkzaamheden aan de zes appartementen aan De Wouden zijn bijna klaar. Dan worden ook de bouwhekken verwijderd. Leger des Heils Noordoost
Nieuws 29 november 2022

Deelnemers van het Leger des Heils nemen vanaf 1 december hun intrek aan De Wouden 284-294 in Assen, voor wonen met begeleiding. Het is de eerste stap op weg naar weer zelfstandig wonen voor in totaal zes deelnemers van het Leger.

De afgelopen maanden zijn de appartementen grondig verbouwd tot zes kleine appartementen met elk een eigen voordeur.

Per 1 december betrekken de eerste drie bewoners hun appartement. In januari volgen de laatste drie bewoners.

Begeleiders van het Leger des Heils zijn het aanspreekpunt voor omwonenden. Aan De Wouden is daarom een kantoor van het Leger des Heils gevestigd. ,,De begeleiders zijn daarmee laagdrempelig aanspreekbaar voor signalen, zorgen of andere vragen vanuit de buurt, maar het is ook een plek voor koffiemomenten, activiteiten en overleg", vertelt Anne Marije van Andel, teammanager Ambulant Drenthe volwassenen.

Omwonenden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Maandag 28 november hebben zij een kijkje kunnen nemen in de appartementen.

Streven naar samenleving waarin iedereen onderdak heeft

Ieder mens heeft een plek nodig om te wonen. De gemeente Assen streeft, net zoals het Leger des Heils, naar een samenleving waar iedereen onderdak heeft. De opvang van het Leger des Heils heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen weer te begeleiden naar de maatschappij. Door woonvormen zoals in de wijk De Wouden te realiseren, kan er uitstroom uit de reguliere opvang van het Leger des Heils plaatsvinden.

Het pand De Wouden is eigendom van woningcorporatie Actium. De keuze voor De Wouden is mede bepaald door het vertrek van de studenten van de Hanzehogeschool. Daardoor ontstond de mogelijkheid een aantal woningen te clusteren, geschikt voor wonen met begeleiding.

Begeleiding

Mensen die voor dit project in aanmerking komen, zijn dak- en thuisloos geraakt door uiteenlopende redenen. De deelnemers verblijven eerst in de maatschappelijke opvang en hebben daar al een traject doorlopen. Ze zijn in staat om zelfstandig te wonen met begeleiding. Er komt wekelijks begeleiding op geplande en ongeplande tijden. Na een traject van gemiddeld anderhalf jaar kan de deelnemer doorstromen naar zelfstandige woonruimte.