Impact Noordoost

Een blik op onze impact 2023 en een blik op de toekomst 2024-2026

Beeld: Marleen Kuipers
Nieuws 01 juli 2024

Impact maken in de levens van de mensen zonder helper. Leger des Heils W&G Noordoost is onvoorwaardelijk betrokken bij mensen in de samenleving die tussen wal en schip dreigen te raken. We blikken terug op de zorg die wij in 2023 mochten bieden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overrijssel. We kijken ook vooruit in een blik op de toekomst en delen onze visie, dromen en ambities.

Samen zorgen we voor elkaar Voorwoord directie Noordoost

Dat is onze visie op zorg. Samen zorgen we voor elkaar. Het is waar we ons elke dag voor inzetten: goede zorg bieden aan deelnemers die nergens anders terecht kunnen. Vanuit de volle overtuiging dat iedereen recht heeft op bestaanszekerheid, naastenliefde, zelfbeschikking en een hoopvolle toekomst.

Ook in 2023 hebben onze medewerkers zich daar met hart en ziel voor ingezet. We mochten veel mensen een veilige plek bieden. Met anderen trokken we op in hun dagelijks leven, om samen met hen te werken aan herstel. We stonden ook op de bres, onder meer voor de grote groep EU-migranten die leven zonder dak boven hun hoofd.

Klik hier om een verder te lezen

In het afgelopen jaar heropenden we onze woonlocatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam. Het is een prachtig thuis geworden voor een grote groep deelnemers. In het centrum van Assen openden we inloopvoorziening De Brink 42; een laagdrempelige plek waar mensen zomaar kunnen binnenlopen, een praatje maken, om hulp vragen. Het is een kleine greep uit onze activiteiten.

We doen ons werk nooit alleen, maar samen met overheden en onze ketenpartners. Samen zetten we ons in voor een betere samenleving. Het Leger des Heils doet dit op een eigen manier: vanuit een christelijke bewogenheid, met lef en doorzettingsvermogen, innovatief en doortastend.

Onze grote dank gaat uit naar al onze medewerkers, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor onze deelnemers. Samen met hen willen we in de komende jaren ons zorgaanbod bestendigen en vernieuwen, inspringend op de veranderingen in de samenleving.

Zo kijken we dankbaar terug én blikken we vooruit.

Directie Noordoost

Lenneke Koppenhol
Bernd Schipper

Onze impact in 2023 in cijfers

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, zo zegt een verhaal meer dan cijfers - vinden wij.
Op social media delen we de kleine en grote verhalen uit onze regio. Je vindt ons via @ Leger des Heils Noordoost op Facebook, Instagram en LinkedIn.

'Het zit in mij om wat voor een ander te willen betekenen'

'Het zit in mij om wat voor een ander te willen betekenen'

Johan Hemmes is ambulant begeleider bij het Leger des Heils Noordoost, waar hij min of meer per toeval terechtkwam. En dat terwijl hij zijn loopbaan ooit...

Met de inzet van 315 vrijwilligers en meer dan 700 medewerkers konden we in 2023 klaar staan voor de mensen zonder helper in de regio Noordoost. Je met hart en ziel inzetten voor anderen, iets voor jou? Bekijk onze vacatures: ldh.nl/vacatures

Blik op de toekomst

Onze droom Meer rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Onze hoofdthema's voor 2024-2026

Bestaanszekerheid (klik voor meer informatie)

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Strijden voor herstel daarvan behoort tot de kern van de missie van het Leger des Heils. Vanuit de zorg voor Gods schepping en het besef dat mensen kostbaar zijn, streven we naar een duurzaam toekomstperspectief, waarin mensen niet langer in hun bestaanszekerheid worden bedreigd.

Lees meer over de Leger des Heils strijd voor bestaanszekerheid via: Dossier Bestaanszekerheid

Wonen in de wijk

Herstel begint met een huis. Bij voorkeur in een eigen huis of een gemengde- of beschermde woonvorm, waar je je thuis voelt en veilig bent. Een eigen keuken en eigen sanitair. Voor een beperkte groep deelnemers zijn andere oplossingen nodig. Ook voor hen willen we blijven zorgen.

Lees hier alles over onze verschillende woonvormen: Woonvormen Wonen Eerst
Benieuwd naar onze visie op Wonen Eerst? Lees hier meer: Leger des Heils Wonen Eerst

Een sterke sociale basis

Ieder mens heeft mensen nodig die naar je omzien, op wie je kunt terugvallen. Het Leger des Heils heeft een unieke positie voor de opbouw en het herstel van relaties en voor de vorming van een sociaal ‘familienetwerk’. We doen dit vanuit een sterke presentie, dichtbij mensen, in wijken en buurten.

Lees hier: Hoe we de verschillende vormen van eenzaamheid moeten aanpakken - Leger des Heils

Aandacht voor elkaar

Het werk van onze medewerkers vraagt om aandacht, vertrouwen, bemoediging en goede facilitering. Ook naar hen willen we onze waarden en inclusiviteit laten functioneren. We willen dat zij plezier hebben in hun werk, zich kunnen ontwikkelen, als mens en als professional. We willen ruimte maken voor vakmanschap en voor de kracht en ontwikkeling van hun talenten.

Strijdend leger

Met lef en moed spreken we ons uit tegen onrecht en systemen/stelsels die mensen uitsluiten. Door politieke lobby en het voeren van het maatschappelijk debat. Door te laten zien hoe het anders kan. Daarnaast zijn we in staat een crisisorganisatie op te zetten, die direct gemobiliseerd kan worden om acute nood te lenigen en om mensen bij te staan.

Op de derde dinsdag van januari dit jaar presenteerde het Leger des Heils in Nieuwspoort de Barometer, waarin de sociaal-maatschappelijke staat van Nederland wordt geduid. Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst riep bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp op tot durf en daadkracht om de bestaansonzekerheid waar veel mensen mee worstelen echt aan te pakken.

Dienstbare technologie

Het gebruik van slimme technologische toepassingen (middels sensoren, apps, artificial intelligence, domotica, eHealth) is van essentieel belang. Door goed werkende, dienstbare technologische voorzieningen worden medewerkers ontlast. Daarnaast bevorderen ze de preventie en de eigen regie.

Een mooi voorbeeld van slimme technologische toepassingen: Een robot als huisgenoot.

Geld maakt missie mogelijk

Voor het Leger des Heils is voldoende geld en inzet nodig om passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren. Waar dit niet meer (volledig) vanuit de overheid alleen kan worden bekostigd, zijn aanvullende middelen nodig. Dit vraagt om een groter appèl op de samenleving.

Door brede steun van de samenleving konden wij het veldwerk in Zwolle, Kampen, Groningen en Hoogeveen opzetten en voortzetten. Zo maken we samen missie mogelijk.

Iedereen is welkom in de buurthuiskamer van het Leger des Heils

Iedereen is welkom in de buurthuiskamer van het Leger des Heils

Voor de een is het een plek om de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger, voor de ander is het een plek om mensen te ontmoeten.

Contact
Leger des Heils, Welzijns- & Gezondheidszorg Noordoost

Vind het volledige zorgaanbod in Noordoost en alle contactinformatie over de regio hier: Leger des Heils regio Noordoost

Donutdag 2023 Marleen Kuipers