Bestaanszekerheid

Stel, je verliest je werk of je inkomen. Dan krijg je al gauw schulden. En daarna raak je dakloos. En daardoor verlies je vrienden. Het wordt aanlokkelijk om strafbare feiten te plegen. Je voelt je diep eenzaam. Je gebruikt verdovende middelen om de dag door te komen. 
Om te voorkomen dat mensen in zo'n 'val' van problemen terecht komen, pleit het Leger voor bestaanszekerheid: iedereen heeft in de basis recht op een woonplek, genoeg inkomen, toegang tot zorg en een sociaal netwerk.