Wonen Eerst Leger des Heils

Valentijnsmanifest Leger des Heils legt uit Waarom Wonen Werkt

Duidelijke boodschap voor minister en staatssecretaris

Nieuws 14 februari 2024 Beeld: Peter de Krom

Omdat het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland nog steeds onacceptabel hoog is, heeft het Leger des Heils samen met Valente, Aedes en de Nederlandse ggz een manifest opgesteld. Dit ‘Valentijnsmanifest’ is op 14 februari door bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp overhandigd aan de minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge en staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen.

De twee bewindslieden brachten een werkbezoek aan de beschermd wonen voorziening het Kreekpad van het Leger des Heils in Rotterdam. Ze kregen een rondleiding door het gebouw en spraken onder andere met deelnemers en begeleiders.

Overvolle opvang
De opvang zit overvol en door het gebrek aan woningen verblijven veel mensen daar noodgedwongen langer dan een jaar. Daarom pleiten de organisaties in het Valentijnsmanifest voor de aanpak van Wonen Eerst. Een eigen thuis geeft mensen zekerheid en rust.

“In de opvang zijn mensen aan het overleven, in plaats van leven. Problemen verergeren daar en men komt niet toe aan herstel,” aldus kapitein Slomp. “Je kan dan ook stellen dat deze situatie belemmerend werkt in de missie van het Leger des Heils. Daar komt bij dat opvang heel duur is. In vergelijking met een passende woonplek, kost opvang ruim twee keer zoveel geld.”

Nul daklozen
De overheid heeft zich met het Nationaal Actieplan Dakloosheid gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 dakloosheid opgelost te hebben. Met nog zes jaar te gaan, ligt er een behoorlijke uitdaging. Van Ooijen: “We moeten inderdaad echt aan de bak. Het wordt lastig, maar we blijven er wel voor gaan.”

In het manifest geeft het Leger 10 praktische punten waar het huidige en een nieuw kabinet prioriteit aan moet geven. Van Ooijen: “Er staan mooie punten in, ook nieuwe. Daar moeten we aan werken, en dat geldt voor alle politieke partijen.”

Ook De Jonge ziet het belang van voldoende woonruimte. “Een eigen woning geeft vastigheid. Als je dat niet hebt, begint alles te wankelen.” Ook schaart de minister zich achter de punten uit het plan. “Wonen is, zoals het manifest ook zegt, bouwen aan gemeenschappen. We zien nu vaak dat het ieder voor zich is, maar een plek voor iedereen moet het doel zijn.”