Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Dak- en thuislozen leven vaak lange tijd op straat of gaan van plek naar plek. Maar het komt ook voor dat mensen onverwachts hun woning dreigen te verliezen. Het Leger des Heils heeft voor al deze mensen maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Ook organiseren wij crisisopvang voor mensen die wegens omstandigheden ineens geen woonplek meer hebben.

De laagdrempeligheid in de opvang zorgt ervoor dat kwetsbare, zorg mijdende mensen, beter in beeld blijven. De mensen in de maatschappelijke opvang worden door het Leger des Heils begeleid. Doel is dat zij op zo kort mogelijke termijn doorstromen naar andere vormen van hulp, een eigen woonplek en werk/dagbesteding. 

Vormen van opvang

Het Leger des Heils heeft maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht in de dagopvang. Hier zijn ze welkom voor een praatje, een kop koffie, een douche en dagbesteding. ’s Avonds en ’s nachts kunnen ze in de nachtopvang een warme maaltijd krijgen en een plek om te slapen. Daarnaast is er een computer met internet beschikbaar. Ook is het mogelijk om een arts te zien, iemand van de sociale dienst of de verslavingszorg. Soms is er in combinatie met kortdurend verblijf even een extra steuntje in de rug nodig. Speciaal daarvoor bieden wij Herstart aan.

Locaties

Het Leger des Heils is in alle regio's actief. Bekijk hier de kaart.

Snel naar

Cijfers en actie

Volgens de laatste cijfers van het CBS telt Nederland 32.000 dak- en thuislozen. Hoewel de jarenlange stijging hiermee gelukkig tot stilstand lijkt te zijn gekomen is dit nog steeds te veel. De gemiddelde verblijfsduur is in de afgelopen vijf jaar bijna verdriedubbeld naar 13 maanden. Ook bij het Leger des Heils zien we deze ontwikkeling en komen we steeds meer mensen tegen die op straat verblijven, waaronder steeds meer jongeren. Het Leger des Heils verzorgt jaarlijks meer dan 2 miljoen overnachtingen. Om op tijd te kunnen signaleren en te voorkomen dat mensen vereenzamen, de aansluiting missen en op straat terecht komen, is preventie in de buurt een must. Daarom investeert het Leger des Heils in buurthuiskamers waar formele en informele zorg samenkomen. 

Daklozenopvang eten

Meer informatie

Ik dreig dakloos te worden. Wat nu?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente. Via de gemeente kunt u noodopvang aanvragen. U kunt dan nagaan wat de mogelijkheden zijn in uw woonplaats

Wat zijn de kosten voor de opvang?

De eigen bijdrage voor een verblijf in de nachtopvang verschilt per plaats. Tijdens heftige vorst kan het zijn dat er gratis overnachting aangeboden wordt op verschillende locaties. Douchen kost, een warme maaltijd kost, koffie of drinken is gratis. Een dagopvang locatie kun je altijd binnenlopen.

Welke hulp wordt er geboden in de opvang?

We bieden praktische hulp en begeleiding voor dak- en thuislozen mensen. Er is koffie, soep en vaak ook een maaltijd beschikbaar. Er bestaat de mogelijkheid om een arts te bezoeken, een postadres aan te vragen en een hulpverleningstraject op te starten. Dankzij het grote netwerk van het Leger des Heils kunnen we op verschillende vlakken professionele hulp aanbieden. Zo bieden we hulp bij bijvoorbeeld verslaving, maar ook met meer pratkische zaken zoals een inschrijving bij de gemeente of hulp bij financiële administratie.

Hoe lang mag ik in de opvang blijven?

Ons streven is om mensen op weg te helpen naar een zelfstandig leven en ze weer mee te laten doen binnen de maatschappij. Verblijven is dus zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Is er gescheiden opvang voor mannen en vrouwen?

In de nachtopvang zijn altijd gescheiden slaapplekken voor mannen en vrouwen. Maar we bieden ook specifieke beschermde opvang voor vrouwen en alleenstaande moeders. Lees hier meer over Zij aan Zij. 

Is er ook een opvang voor dakloze jongeren?

In sommige plaatsen hebben we ook specifieke maatschappelijke opvang voor jongeren. Ook bieden we beschermde opvang en een woontrainingsprogramma Vast en Verder voor jongeren van 16 t/m 27 jaar

Ben ik welkom met een kind?

Op verschillende plekken is er specifieke (crisis)opvang voor gezinnen.

Is er nog plek beschikbaar?

Helaas zijn er veel dak- en thuisloze mensen op zoek naar een eigen woonplek. De maatschappelijke opvang is op veel plekken volop bezet, maar informeer in jouw regio naar de mogelijkheden.

Hoe werkt de crisisopvang?

Crisisopvang Gezinnen vangt gezinnen op bij acute dakloosheid. Het gaat om ouder(s) met minstens één kind onder de 18 jaar. Gezinnen worden begeleid in het stabiliseren van de problematiek en het toewerken naar passende huisvesting.