Steun het Leger structureel

Bij het Leger des Heils zijn we blij met elke euro die we krijgen. Naast eenmalige giften zijn we altijd op zoek naar mensen die ons werk structureel steunen. Kun jij maandelijks een bedrag missen? Dan kunnen kwetsbare mensen er dankzij jou zeker van zijn dat zij ook in de komende jaren bij het Leger des Heils terecht kunnen. Doe je mee?

Als je er nu voor kiest om structureel donateur te worden, krijg je van ons een klein cadeautje met een mooie uitspraak van Majoor Bosshardt erop. 

Ik word donateur

Het Leger des Heils gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om Het Leger des Heils gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met je gegevens om. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.