Officier Leger des Heils

Officier Christiaan van Nieuwenhuijzen over zijn roeping

"Telkens weer die vraag aan God: wat is er vandaag nodig?”

Geloof en zingeving

Christiaan van Nieuwenhuijzen, korpsofficier in Deventer vertelt.

“Mijn vrouw en ik hebben ons altijd afgevraagd hoe wij in deze wereld voor God zouden kunnen werken. Na een oproep op pinksterconferentie Opwekking, waarin gevraagd werd wie er echt voor Gods koninkrijk wilde gaan werken, ben ik theologie gaan studeren in Ede. Wij woonden toen in Rotterdam en gingen daar op zoek naar een geloofsgemeenschap. Die vonden we in het Leger des Heils. Na een tijdje kwam het officierschap op ons pad.

Roeping

Je voelt je geroepen om dit te doen, maar ik heb ervaren dat dat geen momentopname is. Die roeping is er iedere dag opnieuw. Waar wil de Heer ons vandaag hebben? Vanuit die gedachte maak je stappen. Als korpso cier zoek je voortdurend naar wat je omgeving nodig hee , waar mensen naar op zoek zijn. Daar probeer je op in te spelen. Sinds een jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met het uitdelen van ko e, brood en soep. Dat werd positief opgepikt door de buurt en nu zijn er mensen die ons hiermee helpen. Zo komen we met elkaar in contact, zijn er gesprekken en kunnen we naar buiten treden en ons geloof uitdragen. Met telkens weer die vraag aan God: wat is er vandaag nodig?”